Sigtran – giải pháp truyền tải báo hiệu SS7 qua mạng IP

LỜI NÓI ĐẦU 5

CHƯƠNG 1. MẠNG VIỄN THÔNG THẾ HỆ SAU 6

1.1. Giới thiệu về mạng NGN 6

1.1.1. Sự hình thành khái niệm về mạng NGN 6

1.1.2. Đặc điểm mạng NGN 7

1.1.3. Lý do xây dựng mạng NGN 9

1.2. Các công nghệ sử dụng trong NGN 10

1.2.1. Công nghệ chuyển mạch 10

1.2.2. Công nghệ truyền dẫn 12

1.3. Các thành phần trong cấu trúc mạng NGN 15

1.3.1. Media Gateway 16

1.3.2. Media Gateway Controller 17

1.3.3. Signalling Gateway 19

1.3.4. Media Server 20

1.3.5. Application Server/ Feature Server 21

CHƯƠNG 2: CÁC GIAO THỨC BÁO HIỆU TRONG MẠNG NGN 23

2.1. Giao thức báo hiệu cuộc gọi 23

2.1.1. H323 23

2.1.1.1. Cấu trúc của H.323 23

2.1.1.2. Thiết lập và hủy cuộc gọi H.323. 26

2.1.2. SiP 27

2.1.2.1. Cấu trúc SIP. 28

2.1.2.2. Thiết lập và huỷ cuộc gọi SIP 30

2.2. Giao thức báo hiệu giữa MGC - MG 32

2.2.1. MGCP 32

2.2.1.1. Giới thiệu 32

2.2.1.2. Thiết lập và hủy cuộc gọi trong MGCP. 33

2.2.1.3. Cấu trúc lệnh của MGCP 35

2.2.2. MEGACO/H248 36

2.3. SIGTRAN – Giải pháp truyền tải báo hiệu SS7 qua mạng IP 37

2.3.1. Tổng quan về SIGTRAN 37

2.3.2. SCTP (Stream Control Transport Protocol) 38

2.3.3. Các giao thức thích ứng 41

CHƯƠNG 3. BÁO HIỆU CUỘC GỌI H.323 42

3.1. Tổng quan về H.323 42

3.2. Các thành phần của H.323 42

3.2.1. Terminal 43

3.2.2. Gateway 44

3.2.3. Gatekeeper 46

3.2.4. Multipoint Control Unit 49

3.3. Các giao thức thuộc H.323 50

3.3.1. Giao thức báo hiệu RAS (H.225.0) 50

3.3.2. Giao thức báo hiệu cuộc gọi H.225 52

3.3.3. Giao thức báo hiệu điều khiển H.245 54

3.4. Các thủ tục báo hiệu cuộc gọi 55

3.4.1. Pha A – Thiết lập cuộc gọi 56

3.4.1.1. Thiết lập cuộc gọi cơ bản – không qua Gatekeeper 57

3.4.1.2. Hai điểm đầu cuối được đăng ký tới cùng một gatekeeper 58

3.4.1.3. Chỉ chủ gọi đăng ký 60

3.4.1.4. Chỉ có bị gọi đăng ký gatekeeper 62

3.4.1.5. Hai điểm đầu cuối được đăng ký tại hai gatekeeper khác nhau 64

3.4.1.6. Cuộc gọi được thiết lập qua Gateway 69

3.4.2. Pha B: Khởi tạo kênh điều khiển và trao đổi khả năng 70

3.4.3. Pha C: Thiết lập kênh truyền thông 71

3.4.3.1. Trao đổi video bằng thỏa hiệp tương hỗ 71

3.4.3.2. Phân bổ địa chỉ luồng phương tiên 72

3.4.3.3. Phối hợp những luồng đa phương tiện trong hội nghị đa điểm 72

3.4.3.4. Các thủ tục yêu cầu phương thức truyền thông 73

3.4.4. Pha D: Các dịch vụ cuộc gọi 74

3.4.4.1. Thay đổi độ rộng băng tần 74

3.4.4.2. Xác định trạng thái 77

3.4.4.3. Mở rộng hội nghị 78

3.4.5. Pha E: Kết thúc cuộc gọi 79

3.4.5.1. Thủ tục A 79

3.4.5.2. Thủ tục B 79

3.5. Triển khai báo hiệu H.323 ở Việt Nam 82

3.5.1. Thiết lập cuộc gọi mạng Hà Nội Telecom 82

3.5.2. Thực trạng mạng Hà Nội Telecom 84

3.5.3. Một số giải pháp phát triển mạng Hà Nội Telecom 86

KẾT LUẬN 88

TÀI LIỆU THAM KHẢO 89

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY