Sáng kiến kinh nghiệm Biện pháp nâng cao mức độ đáp ứng chuẩn nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên trường THPT Chuyên Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

MỤC LỤC

A. MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

2. Đối tượng nghiên cứu

3. Nội dung nghiên cứu

4. Phạm vi nghiên cứu

5. Phương pháp nghiên cứu

6. Cấu trúc của sáng kiến kinh nghiệm

B. NỘI DUNG

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BIỆN PHÁP NÂNG CAO MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG CHUẨN NGHỀ NGHIỆP CỦA GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

1.1. Một số khái niệm cơ bản

1.2. Một số vấn đề lý luận cơ bản về chuẩn nghề nghiệp giáo viên Trung học

1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ đáp ứng chuẩn nghề nghiệp của giáo viên THPT

1.4. Kết luận chương 1

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG CHUẨN NGHỀ NGHIỆP CỦA GIÁO VIÊN TRƯỜNG THPT CHUYÊN HƯNG YÊN

2.1. Khái quát về trường THPT Chuyên Hưng Yên

2.2. Thực trạng về mức độ đáp ứng chuẩn nghề nghiệp của độ ngữ giáo viên THPT Chuyên Hưng Yên

2.3. Kết luận chương 2

CHƯƠNG 3. BIỆN PHÁP NÂNG CAO MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG CHUẨN NGHỀ NGHIỆP CỦA GIÁO VIÊN TRƯỜNG THPT CHUYÊN HƯNG YÊN

3.1. Nguyên tắc đề xuất biện pháp

3.2. Đề xuất biện pháp nâng cao mức độ đáp ứng chuẩn nghề nghiệp của GV trường THPT Chuyên Hưng Yên

3.3. Khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của biện pháp nâng cao mức độ đáp ứng Chuẩn của GV THPT Chuyên Hưng Yên

3.4. Kết luận chương 3

C. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

1. Kết luận

2. Khuyến nghị

TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY