Sa thải… lãnh đạo cấp cao

Những tảng đá ngầmCó một điều khoản cần được bổ sung vào hợp đồng lao động, đó là thỏa thuận về việc không tiết lộ các bí mật kinh doanh. Thế nhưng thỏa thuận này lại có vẻ yếu ớt về mặt pháp lý, bởi vì bản thân khái niệm “bí mật kinh doanh” là một khái niệm mở và thiếu chặt chẽ. Cơ sở dữ liệu về khách hàng có phải là một bí mật kinh doanh? Hay chúng có thể được bán đi để chuyển thành một khoản tiền riêng của một vị lãnh đạo nào đó? Nếu đúng như vậy, thì làm cách nào để chứng minh việc sử dụng vượt quyền hạn những thông tin này? Một thỏa thuận mang tính “nghĩa hiệp” - về bản chất phải là bản ký kết về việc không phổ biến các bí mật kinh doanh – cần dựa trên giá trị danh tiếng của nhà lãnh đạo. Và các cổ đông sẽ quyết định giá trị này vững chắc và đáng tin cậy đến mức nào.Trong những thị trường hẹp, các cổ đông thường không thích mạo hiểm và luôn tìm kiếm những nhà lãnh đạo, điều hành chấp nhận điều khoản “không hoạt động trong ngành công nghiệp này” trong trường hợp bị sa thải. Nhờ việc cam đoan không làm việc cho đối thủ cạnh tranh mà các nhà lãnh đạo này được nhận thêm những khoản bồi thường bằng tiền, và điều khoản này luôn có hiệu lực pháp lý.

Những tảng đá ngầm

Có một điều khoản cần được bổ sung vào hợp đồng lao động, đó là thỏa

thuận về việc không tiết lộ các bí mật kinh doanh. Thế nhưng thỏa thuận

này lại có vẻ yếu ớt về mặt pháp lý, bởi vì bản thân khái niệm “bí mật

kinh doanh” là một khái niệm mở và thiếu chặt chẽ. Cơ sở dữ liệu về

khách hàng có phải là một bí mật kinh doanh? Hay chúng có thể được

bán đi để chuyển thành một khoản tiền riêng của một vị lãnh đạo nào

đó? Nếu đúng như vậy, thì làm cách nào để chứng minh việc sử dụng

vượt quyền hạn những thông tin này? Một thỏa thuận mang tính “nghĩa

hiệp” - về bản chất phải là bản ký kết về việc không phổ biến các bí mật

kinh doanh – cần dựa trên giá trị danh tiếng của nhà lãnh đạo. Và các cổ

đông sẽ quyết định giá trị này vững chắc và đáng tin cậy đến mức nào.

Trong những thị trường hẹp, các cổ đông thường không thích mạo hiểm

và luôn tìm kiếm những nhà lãnh đạo, điều hành chấp nhận điều khoản

“không hoạt động trong ngành công nghiệp này” trong trường hợp bị sa

thải. Nhờ việc cam đoan không làm việc cho đối thủ cạnh tranh mà các

nhà lãnh đạo này được nhận thêm những khoản bồi thường bằng tiền, và

điều khoản này luôn có hiệu lực pháp lý.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY