Quy trình thử nghiệm dự báo trường dòng chảy, độ muối, nhiệt độ và mực nước tổng cộng cho khu vực Biển Đông bằng mô hình ROMS

Quy trình dựbáo được thực hiện chạy tựđộng thông mộtfile script viết bằng trình thônglệnh shell trên hệ điều hành Linux. Một sốcôngđoạn của quy trình đã được cải tiến nhằmphùhợp với các điều kiện của Việt Nam bởi TrungtâmNghiên cứu Môi trường, Viện Khoa học Khí tượng Thuỷvăn và Môi trường vàTrườngĐại học Khoa học Tựnhiên trongkhuôn khổcủa đềtài cấp Nhà nước: “Nghiên cứu pháttriển và ứng dụngcôngnghệdựbáo hạn ngắn trường các yếu tốthủy văn biển khu vực Biển Đông” mã sốKC.09.16/06-10. Các kết quả đáng tin cậy của môhình dựbáo đã được hoàn toàn khẳng định trong[1]nên trong bài báonàykhông trình bàylại các phần hiệu chỉnh và kiểmnghiệm môhình.

Quy trình dựbáo được thực hiện chạy tự

động thông mộtfile script viết bằng trình thông

lệnh shell trên hệ điều hành Linux. Một sốcông

đoạn của quy trình đã được cải tiến nhằmphù

hợp với các điều kiện của Việt Nam bởi Trung

tâmNghiên cứu Môi trường, Viện Khoa học

Khí tượng Thuỷvăn và Môi trường vàTrường

Đại học Khoa học Tựnhiên trongkhuôn khổ

của đềtài cấp Nhà nước: “Nghiên cứu phát

triển và ứng dụngcôngnghệdựbáo hạn ngắn

trường các yếu tốthủy văn biển khu vực Biển

Đông” mã sốKC.09.16/06-10.

Các kết quả đáng tin cậy của môhình dự

báo đã được hoàn toàn khẳng định trong[1]nên

trong bài báonàykhông trình bàylại các phần

hiệu chỉnh và kiểmnghiệm môhình.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY