. Luyện đọca GV đọc bài thơ : giọng dịu dàng tình cảm b Luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ+ Đọc từng dòng thơ- GV HD HS đọc đúng từ đọc dễ sai* Đọc từng khổ thơ trước lớp - GV nhắc HS ngắt hơi đúng các khổ thơ- Giúp HS hiểu nghĩa các từ khó* Đọc từng khổ thơ trong nhóm * Bốn nhóm đọc tiếp nối 4 khổ thơ

. Luyện đọc

a GV đọc bài thơ : giọng dịu dàng tình cảm

b Luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ

+ Đọc từng dòng thơ

- GV HD HS đọc đúng từ đọc dễ sai

* Đọc từng khổ thơ trước lớp

- GV nhắc HS ngắt hơi đúng các khổ thơ

- Giúp HS hiểu nghĩa các từ khó

* Đọc từng khổ thơ trong nhóm

* Bốn nhóm đọc tiếp nối 4 khổ thơ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY