Quản lý sản xuất tại nhà mỏy Tõn Á Đại Thành

Lời mở đầu 4

Chương I: Cơ sở lý luận chung về quản lý sản xuất 5

I. Khỏi niệm về quản lý sản xuất 5

1.1. Sản xuất và những yếu tố của nú 5

1.2. Quản lý sản xuất .8

II. Mục tiờu của quản lý sản xuất .9

2.1. Đảm bảo chất lượng 10

2.2. Đảm bảo thời hạn 10

2.3. Giảm chi phớ .10

2.4. Linh hoạt trong tổ chức .11

III. Vai trũ của quản lý sản xuất 11

3.1. Thớch ứng với những thay đổi của mụi trường .12

3.2. Tăng năng suất .12

3.3. Đáp ứng tốt nhất cỏc nhu cầu của khỏch hang .12

IV. Nội dung của quản lý sản xuất 12

4.1. Nghiờn cứu và dự bỏo nhu cầu sản xuất của sản phẩm 12

4.2. Thiết kế sản phẩm và cụng nghệ 15

4.3. Hoạch định năng lực sản xuất và lựa chọn quỏ trỡnh sản xuất phự hợp .17

4.4. Bố trớ sản xuất trong doanh nghiệp .21

4.5. Lập kế hoạch cỏc nguồn lực 23

4.6. Điều độ sản xuất 27

4.7. Kiểm tra sản xuất . 29

Chương II : Thực trạng quản lý sản xuất tại nhà mỏy Tõn Á Đại Thành .34

I. Đặc điểm tỡnh hỡnh chung 34

1.1. Quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt triển 34

1.2. Đặc điểm sản xuất và quy mụ cụng nghệ .37

1.3. Tỡnh hỡnh sản xuất kinh doanh .41

II. Thực trạng về quỏ trỡnh quản lý sản xuất tại nhà mỏy Tõn Á Đại Thành .47

2.1. Thực trạng về nghiờn cứu và dự bỏo sản phẩm .47

2.2. Thực trạng về thiết kế sản phẩm và cụng nghệ .48

2.3. Thực trạng về hoạch định năng lực sản xuất và lực chọn quỏ trỡnh sản xuất phự hợp .56

2.4. Thực trạng về bố trớ sản xuất .61

2.5. Thực trạng về lập kế hoạch cỏc nguồn lực .63

2.6. Thực trạng về điều độ sản xuất .65

2.7. Thực trạng về kiểm tra quỏ trỡnh sản xuất 65

III. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quỏ trỡnh quản lý sản xuất tại nhà mỏy 66

3.1. Kiến nghị về nghiờn cứu và dự bỏo sản phẩm 67

3.2. Kiến nghị về thiết kế sản phẩm và cụng nghệ 68

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY