Quá trình xử lý không khí và công suất của hệ thống điều hòa

Lời nói đầu 1

Chương I: Ảnh hưởng môi trường khí hậu việt nam 2

1. Ảnh hưởng của môi trường không khí đến con người và sản xuất 2

1.1. Các yếu tố khí hậu ảnh hưởng đến con người thể hiện qua các chỉ tiêu: 2

2 Ảnh hưởng cửa môi trường không khi đối với sản xuất. 7

CHƯƠNG II: Các hệ thống điều hoà không khí 11

2.1. Hệ thống kiểu trung tâm. 11

2.2. Hệ thống kiểu phân tán 12

2.3. Hệ thống kiểu cục bộ. 13

Chương III : Tính toán diện tích và cân bằng ẩn thừa nhiệt 16

3.1. Giới thiệu về công trình. 16

3.2. Chọn cấp điều hoà cho công trình. 16

3.3. Chọn thông số tính toán. 16

3.4 Nhận xét kết cấu xây dựng của công trình . 18

3.5. Tính diện tích sàn, tường kính, tường không có kính, của sổ kính của toàn bộ công trình theo các hướng địa lý 18

3.6. Tính nhiệt, ẩm thừa của công trình 20

3.6.1 Xác định nguồn nhiệt thừa 20

3.6.2. Áp dụng tính toán cho công trình 22

3.6.3. Tính cho phòng thư viện, tầng 2 (tầng điển hình ). 23

3.6.4. Tính cân bằng ẩm. 27

3.6.5. Kiểm tra đọng sương trên vách . 27

3.7 Tính nhiệt ẩm, thừa cho phòng làm việc, tầng 2 (tầng điển hình ) xác định phòng (A27 F2). 28

3.7.1. Xác định tổn thất nhiệt 28

3.7.2. Tính cân bằng ẩm 32

3.7.3. Kiểm tra đọng xương trên vách. 32

3.8. Tính nhiệt ẩm thừa cho thông tầng (hành lang). 32

3.8.1. Xác định tổn thất nhiệt. 32

3.8.2. Tính ẩm thừa. 35

3.8.3. Kiểm tra đọng sương trên vách. 35

Chương IV: Quá trình xử lý không khí và công suất của hệ thống 39

4.1 : Thành lập tính toán quá trình xử lý không khí 39

4.1.1 Thành lập và tính toán sơ đồ . 39

Chương V: Chọn máy bố trí thiết bị, tính toán thuỷ lực. 46

5.1 Chọn máy : 46

5.2 Chọn dàn lạnh, cấp lạnh cho các phòng chức năng . 46

5.3 Tính toán chọn tháp giải nhiệt . 47

5.4 Tính toán thuỷ lực . 51

5.4.1 Tính toán thuỷ lực cho tầng 2 . 51

5.4. 2 Tính toán thuỷ lực cho tầng 9 (tính toán tương đương như tầng 2) 62

5.5. Tính toán thuỷ lực đường ống nước đứng : 68

5.6. Bố trí thiết bị ( ở đây em chỉ thiết kế phần mà em thiết kế ). 71

5.7. Chọn miệng thổi . 71

5.8. Kết luận hệ thống điều hoà không khí trung tâm cho trường kỹ thuật quân sự chuyên ngành Hà Nội. 73

Tài liệu tham khảo 75

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY