Quá trình hình thành và phát triển của Trung tâm Công nghệ thông tin - Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam

1. Quá trình hình thành và phát triển của Trung tâm Công nghệ thông tin - Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam 3

1.1. Lịch sử hình thành 3

1.1.1. Giới thiệu Công ty 3

1.1.2. Lịch sử hình thành 4

1.2. Quá trình phát triển 4

1.2.1. Các giai đoạn 4

1.2.2. Chức năng và ngành nghề kinh doanh 6

2. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm CNTT - Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam. 6

2.1. Mô hình cơ cấu tổ chức 6

2.2. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận phòng ban 8

3. Các thành tựu mà Trung tâm CNTT đạt được 9

3.1. Thành tựu kinh doanh 9

3.2. Thành tựu trong lĩnh vực khác 11

3.2.1. Về thể thao 11

3.2.2. Về hoạt động xã hội 11

3.2.3. Về xây dựng văn hoá doanh nghiệp 12

4. Các hoạt động Quản trị chủ yếu của Trung tâm CNTT 13

4.1. Chiến lược, kế hoạch 13

4.1.1. Chiến lược 13

4.1.2. Kế hoạch ( giai đoạn 2006 – 2010) 15

4.2. Quản trị sản xuất và tác nghiệp 17

4.2.1. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch 17

4.2.2. Các công cụ được thực hiện trong tổ chức quá trình sản xuất 19

4.3. Quản trị nhân lực 19

4.3.1. Phân tích và thiết kế công việc 19

4.3.2. Công tác tuyển dụng 21

4.3.3. Định mức lao động 23

4.3.4. Phân công và hiệp tác lao động 24

4.3.5. Đào tào và đào tạo lại 28

4.3.6. Phát triển đội ngũ lao động 30

4.3.7. Tạo động lực lao động 30

4.4. Quản trị nguyên vật liệu 33

4.5. Quản trị tiêu thụ 33

4.5.1. Công tác R & D 33

4.5.2. Kênh phân phối, hoạt động quảng cáo, Marketing 34

4.5.3. Chính sách giá cả 34

4.6. Quản trị tài chính 35

4.6.1. Các nguồn cung ứng vốn 35

4.6.2. Sử dụng các nguồn tài chính 35

4.7. Quản trị chất lượng 36

4.8. Quản trị sự thay đổi trong điều kiện toàn cầu hoá 38

4.9. Công tác thống kê, kế toán 38

5. Ưu, nhược điểm, nguyên nhân 40

5.1. Ưu điểm 41

5.2. Nhược điểm và nguyên nhân 41

6. Định hướng phát triển trong tương lai của Trung tâm CNTT - Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam 42

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY