Quá trình gửi nhận và xử lí bản tin trong tổng đài A1000E10

LỜI NÓI ĐẦU

PHẦN I: TỔNG ĐÀI ALCATEL 1000 E10 1

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ OCB283 2

1- Giới thiệu 2

2- Vị trí và các ứng dụng của OCB283 2

2.1- Vị trí 2

2.2- Ứng dụng hệ thống OCB 283 3

2.3- Alcatel với mạng toàn cầu 4

2.4- Các giao tiếp ngoại vi 5

2.5- Lưu lượng quản lý 5

3- Kiến trúc hệ thống 6

3.1- Kiến trúc tổng thể 6

3.2- Giao tiếp giữa các phân hệ 7

3.3- Cấu trúc phần cứng 7

3.4- Phần mềm của OCB 283 8

4- Cấu trúc chức năng 9

4.1- Khối cơ sở thời gian 9

4.2- Ma trận chuyển mạch chính 9

4.3- Khối điều khiển trung kế 10

4.4- Khối quản lý thiết bị phụ trợ 10

4.5- Khối điều khiển giao thức báo hiệu số 7 ( PUPE) và khối quản lý báo hiệu số 7 (PC) 11

4.6- Khối xử lý gọi 11

4.7- Khối quản lý cơ sở dữ liệu phân tích và cơ sở dữ liệu thuê bao 11

4.8- Khối đo lường lưu lượng và tính cước cuộc gọi 12

4.9- Khối quản lý ma trận chuyển mạch 12

4.10- Khối phân phối bản tin 12

4.11- Vòng ghép thông tin ( Token ring ) 13

4.12- Chức năng vận hành và bảo dưỡng 13

5- Công nghệ phần cứng và phần mềm sử dụng 14

5.1- Phần cứng 14

5.2- Phần mềm 14

CHƯƠNG II: CÁC TRẠM ĐA XỬ LÝ ĐIỀU KHIỂN 15

1- Cấu trúc trạm đa xử lý điều khiển 15

2. Trạm điều khiển chính SMC 16

2.1- Vai trò của trạm điều khiển chính 16

2.2- Vị trí của trạm điều khiển chính 16

2.3- Cấu trúc chức năng 17

2.4- Dạng vật lý của các trạm điều khiển chính 18

3- Trạm điều khiển trung kế ( SMT) 23

3.1- Vai trò 23

3.2- Vị trí 23

3.3- Tổ chức của SMT 24

3.4- Cấu trúc của MODULE 25

3.5- Cấu trúc của LOGUR 26

3.6- Dạng vật lý của SMT 26

4- Trạm điều khiển thiết bị phụ trợ ( SMA) 29

4.1- Vai trò của Trạm điều khiển thiết bị phụ trợ (SMA) 29

4.2- Vị trí của trạm 29

4.3- Cấu trúc chức năng 29

4.4- Dạng vật lý của các trạm SMA 30

4.5- Các chức năng được thực hiện bởi SMA 32

5- Trạm điều khiển ma trận chuyển mạch ( SMX) 35

5.1- Hệ thống ma trận chuyển mạch ( CCX) 35

5.2- Lựa chọn và khuếch đại của khối ( SAB) 38

5.3- Ma trận chuyển mạch chính ( MCX) 39

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY