Phúc trình thực tập sư phạm - Trường trung cấp nghề Thủ Đức

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU . 2LỜI CẢM ƠN . 3NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HưỚNG DẪN CHUYÊN MÔN . 4NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HưỚNG DẪN Sư PHẠM . 5MỤC LỤC . 6PHẦN GIỚI THIỆU . 7I. MỤC TIÊU CỦA ĐỢT THỰC TẬP Sư PHẠM. 81. Mục đích . 82. Yêu cầu . 8a. Về kiến thức . 8b. Về kỹ năng . 9c. Về thái độ . 9II. NỘI QUY THỰC TẬP Sư PHẠM . 9III. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ TRưỜNG THAM GIA THỰC TẬP Sư PHẠM . 91. Lịch sử hình thành và phát triển . 92. Cơ sở vật chất . 103. Cơ cấu tổ chức . 104. Công tác tổ chức đào tạo . 12a. Chương trình đào tạo . 12b. Hệ đào tạo. 12c. Tổ chức lớp học . 13d. Tổ chức kiểm tra đánh giá . 13e. Liên kết đào tạo . 14PHẦN NỘI DUNG . 15I. KẾ HOẠCH THỰC TẬP Sư PHẠM . 16II. THỜI KHÓA BIỂU GIẢNG DẠY . 17III. TÀI LIỆU GIẢNG DẠY . 171. Giáo án . 172. Đề cương chi tiết . 283. Phiếu hướng dẫn thực hành . 404. Phiếu dự giờ (đính kèm) . 42PHẦN KẾT LUẬN . 43I. TỰ NHẬN XÉT CỦA GIÁO SINH . 44II. ĐỀ NGHỊ CỦA GIÁO SINH . 44

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU . 2

LỜI CẢM ƠN . 3

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HưỚNG DẪN CHUYÊN MÔN . 4

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HưỚNG DẪN Sư PHẠM . 5

MỤC LỤC . 6

PHẦN GIỚI THIỆU . 7

I. MỤC TIÊU CỦA ĐỢT THỰC TẬP Sư PHẠM. 8

1. Mục đích . 8

2. Yêu cầu . 8

a. Về kiến thức . 8

b. Về kỹ năng . 9

c. Về thái độ . 9

II. NỘI QUY THỰC TẬP Sư PHẠM . 9

III. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ TRưỜNG THAM GIA THỰC TẬP Sư PHẠM . 9

1. Lịch sử hình thành và phát triển . 9

2. Cơ sở vật chất . 10

3. Cơ cấu tổ chức . 10

4. Công tác tổ chức đào tạo . 12

a. Chương trình đào tạo . 12

b. Hệ đào tạo. 12

c. Tổ chức lớp học . 13

d. Tổ chức kiểm tra đánh giá . 13

e. Liên kết đào tạo . 14

PHẦN NỘI DUNG . 15

I. KẾ HOẠCH THỰC TẬP Sư PHẠM . 16

II. THỜI KHÓA BIỂU GIẢNG DẠY . 17

III. TÀI LIỆU GIẢNG DẠY . 17

1. Giáo án . 17

2. Đề cương chi tiết . 28

3. Phiếu hướng dẫn thực hành . 40

4. Phiếu dự giờ (đính kèm) . 42

PHẦN KẾT LUẬN . 43

I. TỰ NHẬN XÉT CỦA GIÁO SINH . 44

II. ĐỀ NGHỊ CỦA GIÁO SINH . 44

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY