Phát triển hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội

MỤC LỤCDANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 3MỤC LỤC BẢNG BIỂU 4LỜI NÓI ĐẦU 6CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT QUA NHTM 81.1.Khái quát về thanh toán không dùng tiền mặt qua NHTM 81.1.1. Khái niệm thanh toán không dùng tiền mặt 81.1.2. Sự cần thiết của thanh toán không dùng tiền mặt 81.1.3. Vai trò của thanh toán không dùng tiền mặt 101.2. Các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt 121.2.1. Thanh toán bằng Séc (Cheque) 121.2.2. Thanh toán bằng ủy nhiệm chi (UNC) 191.2.3. Thanh toán bằng nhờ thu (UNT) 221.2.4. Thanh toán bằng thư tín dụng ( L/C ) 251.2.5. Thanh toán bằng thẻ ngân hàng 261.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt qua NHTM 311.3.1 Môi trưòng kinh tế- xã hội 311.3.2. Khoa học công nghệ, mạng lưới dịch vụ 321.3.3. Trình độ dân trí 33CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT QUA CHI NHÁNH NHNO & PTNT HÀ NỘI 352.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 352.1.2. Cơ cấu tổ chức 372.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh trong 3 năm gần đây 382.2. Cơ sở pháp lý đảm bảo cho hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt 432.2.1. Những quy định chung 432.2.2. Những quy định cụ thể 442.3. Thực trạng thanh toán không dùng tiền mặt tại Chi nhánh No&PTNT Hà Nội 452.3.1. Tình hình chung 452.3.2. Tình hình áp dụng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt 482.3. Đánh giá hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại Chi nhánh NHNo & PTNT Hà Nội 582.3.1. Kết quả đạt được trong hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt 582.3.2. Hạn chế trong hoạt độngTTKDTM 602.3.3. Nguyên nhân 61CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI CHI NHÁNH NHNo & PTNT HÀ NỘI 653.1. Định hướng hoạt động của Chi nhánh NHNo & PTNT Hà Nội thời gian tới 653.2. Giải pháp pháp triển hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại Chi nhánh NHNo & PTNT Hà Nội 673.2.1. Đa dạng hoá, phát triển các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt 673.2.2. Phát ttriển mạnh Marketing ngân hàng 733.2.3. Hiện đại hoá cơ sở hạ tầng và công nghệ xử lý thanh toán 763.3. Một số kiến nghị với các ban, ngành có liên quan 793.3.1. Kiến nghị đối với NHNN và Chính phủ 793.3.2. Kiến nghị đối với ngân hàng No&PTNT Việt Nam và Chi nhánh Hà Nội 82KẾT LUẬN 83DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 84

MỤC LỤC

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 3

MỤC LỤC BẢNG BIỂU 4

LỜI NÓI ĐẦU 6

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT QUA NHTM 8

1.1.Khái quát về thanh toán không dùng tiền mặt qua NHTM 8

1.1.1. Khái niệm thanh toán không dùng tiền mặt 8

1.1.2. Sự cần thiết của thanh toán không dùng tiền mặt 8

1.1.3. Vai trò của thanh toán không dùng tiền mặt 10

1.2. Các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt 12

1.2.1. Thanh toán bằng Séc (Cheque) 12

1.2.2. Thanh toán bằng ủy nhiệm chi (UNC) 19

1.2.3. Thanh toán bằng nhờ thu (UNT) 22

1.2.4. Thanh toán bằng thư tín dụng ( L/C ) 25

1.2.5. Thanh toán bằng thẻ ngân hàng 26

1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt qua NHTM 31

1.3.1 Môi trưòng kinh tế- xã hội 31

1.3.2. Khoa học công nghệ, mạng lưới dịch vụ 32

1.3.3. Trình độ dân trí 33

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT QUA CHI NHÁNH NHNO & PTNT HÀ NỘI 35

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 35

2.1.2. Cơ cấu tổ chức 37

2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh trong 3 năm gần đây 38

2.2. Cơ sở pháp lý đảm bảo cho hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt 43

2.2.1. Những quy định chung 43

2.2.2. Những quy định cụ thể 44

2.3. Thực trạng thanh toán không dùng tiền mặt tại Chi nhánh No&PTNT Hà Nội 45

2.3.1. Tình hình chung 45

2.3.2. Tình hình áp dụng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt 48

2.3. Đánh giá hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại Chi nhánh NHNo & PTNT Hà Nội 58

2.3.1. Kết quả đạt được trong hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt 58

2.3.2. Hạn chế trong hoạt độngTTKDTM 60

2.3.3. Nguyên nhân 61

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI CHI NHÁNH NHNo & PTNT HÀ NỘI 65

3.1. Định hướng hoạt động của Chi nhánh NHNo & PTNT Hà Nội thời gian tới 65

3.2. Giải pháp pháp triển hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại Chi nhánh NHNo & PTNT Hà Nội 67

3.2.1. Đa dạng hoá, phát triển các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt 67

3.2.2. Phát ttriển mạnh Marketing ngân hàng 73

3.2.3. Hiện đại hoá cơ sở hạ tầng và công nghệ xử lý thanh toán 76

3.3. Một số kiến nghị với các ban, ngành có liên quan 79

3.3.1. Kiến nghị đối với NHNN và Chính phủ 79

3.3.2. Kiến nghị đối với ngân hàng No&PTNT Việt Nam và Chi nhánh Hà Nội 82

KẾT LUẬN 83

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 84

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY