Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý cán bộ tại Công Ty Cổ Phần Hạ Long

Phần Mở Đầu.3

Chương I.Tổng Quan Về Công Ty Cổ Phần Hạ Long.4

I.Tổng quan về công ty Cổ phần Hạ Long.4

1.Lịch sử hình thành và phát triển của công ty.4

2.Chức năng hoạt động của công ty.4

3.Sơ đồ tổ chức của công ty.4

4.Chức năng ,nhiệm vụ các phòng ban trong công ty.5

II.Tổng quan về đề tài nghiên cứu.7

1.Lý do lựa chọn đề tài.7

2.ý nghĩa của đề tài nghiên cứu.7

Chương II.Những Vấn Đề Chung Về Cơ Sở Và Phương Pháp Luận Cơ Bản Để Phân Tích Và Thiết Kế Chương Trình.8

I.Tổng quan về phương pháp luận cơ bản.8

1.Tổ chức và thông tin trong tổ chức.8

2.Chức năng của hệ thống thông tin trong tổ chức.9

3Phương pháp phát triển một hệ thống thông tin.9

3.1.Nguyên nhân dẫn tới việc phát triển một hệ thống thông tin.9

3.2.Các nguyên tắc để phát triển một hệ thống thông tin.9

4.Chức năng của hệ thống thông tin trong tổ chức.10

5.Tiêu chuẩn chất lượng của một hệ thống thông tin.12

II.Các phương pháp luận cơ bản để phân tích và thiết kế chương trình.13

1.Các phương pháp thu thập thông tin.13

2.Các công cụ mô hình hóa.13 2.1.Sơ đồ luồng thông tin (IFD).13

2.2.Sơ đồ luồng dữ liệu (DFD).14

III.Cơ sở dữ liệu của hệ thống thông tin quản lý.16

1.Một số khái niệm của cơ sở dữ liệu.16

2.Các phương pháp thiết kế cơ sở dữ liệu.17

2.1.Thiết kế cơ sở dữ liệu từ thông tin ra.17

2.2.Thiết kế cơ sở dữ liệu bằng phương pháp mô hình hóa.18

3.Giới thiệu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsof Access.19

Chương III.Phân Tích Và Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý Cán Bộ Tại Công Ty Cổ Phần Hạ Long.21

I.Phân tích hệ thống.21

1.Khái quát về hệ thống thông tin quản lý cán bộ.21

2.Sơ đồ luồng thông tin (IFD) của hệ thống thông tin quản lý cán bộ.22

3.Sơ đồ chức năng của hệ thống thông tin quản lý cán bộ.24

4.Sơ đồ luồng dữ liệu (DFD) của hệ thống.24

4.1.Sơ đồ ngữ cảnh.24

4.2.Sơ đồ DFD mức 0.26

4.3.Sơ đồ DFD mức 1.27

II.Thiết kế cơ sở dữ liệu.29

1.Thiết kế cơ sở dữ liệu logic từ các thông tin ra.29

2.Thiết kế cơ sở dữ liệu trên Microsoft Access.35

3.Sơ đồ mối quan hệ giữa các thực thể.39

4.Thiết kế giải thuật của chương trình.40

Kết Luận.44

Danh mục các tài liệu tham khảo.45

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY