Phân tích và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm ở công ty TNHH một thành viên hóa Chất 21 - Bộ quốc phòng

DANH MỤC BẢNG BIỂU.4

DANH MỤC CÁC TỪ QUY ƯỚC.5

LỜI CẢM ƠN .6

LỜI MỞ ĐẦU.7

PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, QUẢN LÝ VÀ

PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM .10

1.1. Khái niệm chất lượng và quản lý chất lượng .10

1.1.1. Khái niệm về chất lượng .10

1.1.2. Khái niệm về quản lý chất lượng.13

1.2.3. Vai trò của quản lý chất lượng .16

1.2. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm .17

1.2.1. Các chỉ tiêu đặc trưng của chất lượng sản phẩm.17

1.2.2. Các chỉ tiêu phản ánh và đánh giá chất lượng sản phẩm .198

1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm.19

1.3.1. Nhóm nhân tố bên ngoài doanh nghiệp 19

1.3.2. Nhóm nhân tố bên trong doanh nghiệp 21

1.4. Các chức năng quản lý chất lượng sản phẩm .22

1.4.1. Chức năng hoạch định.23

1.4.2. Chức năng tổ chức 23

1.4.3. Chức năng kiểm tra, kiểm soát .Error! Bookmark not defined.

1.4.4. Chức năng điều chỉnh, điều hòa, phối hợp .24

1.5. Nội dung phân tích tình hình chất lượng sản phẩm 25

1.5.1. Quản lý chất lượng trong khâu thiết kế.Error! Bookmark not defined.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY