Phân tích và đề xuất một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại công ty cổ phần thép Đình Vũ

Lời mở đầu . 1

1.Lý do chọn đề tài. 1

2. Mục đích nghiên cứu . 1

3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu . 2

4. Phương pháp nghiên cứu . 2

5. Kết cấu của luận văn . 2

Chương I. 3

Cơ sở lý luận về hoạt động tài chính doanh nghiệp. 3

1.1. Tổng quan về Phân tích tài chính doanh nghiệp. . 3

1.1.1. Tài chính doanh nghiệp. . 3

1.1.2. Hoạt động tài chính doanh nghiệp . 3

1.1.3. Mục tiêu của phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp. . 3

1.1.4. Trình tự và các bước tiến hành phân tích tài chính. . 6

1.1.5. Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp . 7

1.1.6. Các nhân tố ảnh hưởng đến chỉ tiêu tài chính doanh nghiệp . 9

1.2. Cơ cấu về tài sản và nguồn vốn trong kinh doanh. .11

1.2.1. Khái quát về tài sản . 11

1.2.2. Cơ cấu nguồn vốn. . 15

1.3. Các công cụ tài chính và các chỉ số đánh giá hoạt động tài

chính doanh nghiệp. .17

1.3.1. Các công cụ tài chính . 17

1.3.2. Các chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động tài chính doanh nghiệp. . 19

1.4. Rủi ro .29

1.4.1. Rủi ro kinh doanh . 29

1.4.2. Rủi ro tài chính . 30

1.5. Tóm tắt chương 1.31

Chương II . 32

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY