Phân tích thực trạng kết quả tiêu thụ sản phẩm tại công ty cổ phần xi măng sông Đà

Lời mở đầu. 3

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM. 5

1.5.4 Khái niệm chung về tiêu thụ sản phẩm.

Khái niệm, bản chất của tiêu thụ sản phẩm.

Vai trò, ý nghĩa của tiêu thụ sản phẩm.

Nội dung phân tích công tác tiêu thụ sản phẩm tại doanh nghiệp.

Nghiên cứu và dự báo thị trường.

Thông tin về khách hàng.

Thông tin về đối thủ cạnh tranh.

Tổ chức hệ thống phân phối.

Các hoạt động xúc tiến bán.

Một số chỉ tiêu phân tích, đánh giá kết quả tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp.

Sản lượng sản phẩm tiêu thụ.

Doanh thu tiêu thụ sản phẩm.

Lợi nhuận.

Thị phần của doanh nghiệp.

Phân tích kết quả tiêu thụ sản phẩm theo khu vực địa lý.

Phân tích kết quả tiêu thụ sản phẩm theo kênh phân phối.

Phân tích ảnh hưởng của xúc tiến bán đến kết quả tiêu thụ.

Những nhân tố ảnh hưởng tới kết quả tiêu thụ sản phẩm của DN.

Phân tích các nhân tố bên trong doanh nghiệp ảnh hưởng tới kết quả tiêu thụ sản phẩm.

Phân tích các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp ảnh hưởng tới kết quả tiêu thụ sản phẩm.

Một số định hướng nhằm nâng cao kết quả tiêu thụ sản phẩm tại doanh nghiệp.

Hoàn thiện chính sách sản phẩm.

Hoàn thiện chính sách giá.

Hoàn thiện chính sách phân phối.

Hoàn thiện chính sách xúc tiến bán. 6

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG KẾT QUẢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY