Phân tích mô tả yêu cầu trường hợp người dùng và kịch bản ứng dụng

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN I 2

GIỚI THIỆU CÔNG NGHỆ 2

CHƯƠNG 1 2

GIỚI THIỆU VỀ PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI UML 2

1.1. Các nguyên tắc cơ bản của OO-Object Orientation 2

1.2. Các khái niệm cơ bản của hướng đối tượng 3

1.3. Phát triển hướng đối tượng là gì? 4

1.4. Lợi ích và sức mạnh của OO 5

1.5. Tổng quan về UML 6

Tiến trình không đồng bộ hoặc trùng lắp 25

Lược đồ tuần tự với thông điệp không đồng bộ 25

CHƯƠNG 2 31

GIỚI THIỆU VỀ J2EE 31

(Java 2 Platform Enterprise Edition) 31

2.1. Giới thiệu sơ lược về J2EE System 31

2.2. Giới thiệu dịch vụ JNDI (Java Naming and Directory Interface) 35

Hệ thống JNDI 36

2.3. Giới thiệu về JDBC (Java Database Connectivity) 39

2.4. Giới thiệu về RMI (Remote Method Invocation) 40

Làm thế nào một client có thể tìm ra một RMI remote service? 41

2.5.Tổng quan về Enterprise JavaBean(là thành phần chính trong đặc tả J2EE) 42

2.6. Phát triển các thành phần: (Developing Beans) 46

PHẦN II 52

PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG 52

CHƯƠNG 3 53

PHÂN TÍCH MÔ TẢ YÊU CẦU TRƯỜNG HỢP NGƯỜI DÙNG VÀ KỊCH BẢN ỨNG DỤNG 53

3.1. Mô tả kịch bản của ứng dụng 53

3.2. Phân tích yêu cầu trường hợp người dùng 54

3.3. Phân tích miền ứng dụng. 62

3.4. Các lược đồ trong các gói 64

CHƯƠNG 4 74

THIẾT KẾ THÀNH PHẦN 74

4.1. Thiết kế các thành phần 75

4.2. Biểu đồ thành phần của các thành phần nghiệp vụ ở tầng business tier 86

CHƯƠNG 5 87

THIẾT KẾ HIỆN THỰC HÓA CÁC USE CASE 87

5.1. Thiết kế hiện thực hóa các use case 87

CHƯƠNG 6 94

THỰC HIỆN CÀI ĐẶT VÀ TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG 94

6.1.Thực hiện cài đặt 94

6.2. Một vài giao diện của ứng dụng 94

KẾT LUẬN 98

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY