Phân tích, đánh giá tổng hợp năng lực và các điều kiện kinh doanh của Công ty TNHH Đầu tư phát triển công nghệ và thương mại Chung Anh

Lời mở đầu 1

Chương 1: Tổng quan về Công ty TNHH Đầu tư phát triển 2

công nghệ và thương mại Chung Anh 2

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển. 2

1.2. Lĩnh vực hoạt động. 4

1.3. Cơ cấu tổ chức. 5

1.3.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty. 5

1.3.2. Chức năng của các phòng ban. 5

1.3.2.1. Ban lãnh đạo. 5

1.3.2.2. Phòng bảo hành. 6

1.3.2.3. Phòng kỹ thuật. 6

1.3.2.4. Phòng kinh doanh. 6

1.3.2.5. Phòng tài chính kế toán. 7

1.3.2.6. Phòng tổ chức nhân sự. 7

Chương 2 : Phân tích, đánh giá tổng hợp năng lực và các điều kiện kinh doanh của Công ty TNHH Đầu tư phát triển công nghệ và thương mại Chung Anh 8

2.1. Khả năng tài chính. 8

2.2. Cơ sở vật chất kỹ thuật. 9

2.3. Nguồn nhân lực. 9

2.4. Nguồn lực marketing. 11

Chương 3: Thực trạng hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Đầu tư phát triển công nghệ và thương mại Chung Anh 12

3.1. Kết quả hoạt động kinh doanh. 12

3.2. Những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động kinh doanh. 12

3.2.1 Những mặt thuận lợi. 12

3.2.2. Những mặt khó khăn. 14

Chương 4: Sự ảnh hưởng của các yếu tố của môi trường marketing đến hoạt động kinh doanh mạng viễn thông quốc tế 15

4.1. Môi trường vĩ mô. 15

4.1.1. Môi trường kinh tế. 15

4.1.2. Môi trường công nghệ. 16

4.1.3. Môi trường chính trị. 17

4.2. Môi trường cạnh tranh. 17

4.2.1. Đối thủ tiềm ẩn. 17

4.2.2. Đối thủ cạnh tranh hiện tại. 18

4.2.3. Áp lực từ phía các sản phẩm thay thế. 19

4.2.4. Áp lực từ phía khách hàng. 19

4.2.5. Áp lực từ phía các nhà cung cấp. 20

Chương 5: Thực trạng hoạt động marketing của bộ phận kinh doanh mạng viễn thông quốc tế. 21

5.1. Thực trạng tổ chức marketing. 21

5.2. Chiến lược marketing của công ty. 21

5.2.1. Phân đoạn và lựa chọn thị trường mục tiêu. 21

5.2.2. Chiến lược marketing. 21

5.3. Giải pháp marketing-mix. 23

5.3.1. Sản phẩm. 23

5.3.2. Giá. 25

5.3.3. Kênh phân phối. 26

5.3.4. Truyền thông. 27

5.3.5. Con người. 28

5.3.6. Cơ sở vật chất. 29

5.3.7. Quy trình cung ứng dịch vụ. 30

5.4. Một số nhận xét về thực trạng hoạt động marketing và đề xuất đề tài nghiên cứu. 31

5.4.1. Một số nhận xét về thực trạng hoạt động marketing. 31

5.4.2. Đề xuất đề tài nghiên cứu. 33

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY