Phần mềm xử lí lưu lượng IP/WDM

MỤC LỤC I

THUẬT NGỮ VIẾT TẮT III

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ IP/WDM 3

1.1 Khái niệm mạng IP/WDM 3

1.2 Lí do chọn IP/WDM 6

CHƯƠNG II KĨ THUẬT LƯU LƯỢNG IP/WDM 9

2.1 Mô hình hoá lưu lượng viễn thông 9

2.1.1 Mô hình lưu lượng dữ liệu và thoại cổ điển 9

2.1.2 Các mô hình lưu lượng dữ liệu lí thuyết 10

2.1.3 Một mô hình tham chiếu băng thông 11

2.2 Bảo vệ và tái cấu hình 17

2.3 Các mô hình bảo vệ và tái cấu hình trong mạng IP/WDM 18

2.4 Khái niệm kĩ thuật lưu lượng IP/WDM 19

2.5 Mô hình hoá kĩ thuật lưu lượng IP/WDM 20

2.5.1 Kĩ thuật lưu lượng chồng lấn 20

2.5.2 Kĩ thuật lưu lượng tích hợp 22

2.5.3 Nhận xét 22

2.6 Mô hình chức năng của kĩ thuật lưu lượng IP/WDM 24

2.6.1 Cơ sở dữ liệu thông tin trạng thái mạng IP/WDM 26

2.6.2 Quản lí giao diện IP với WDM 28

2.6.3 Khởi tạo tái cấu hình 29

2.6.4 Đo kiểm và giám sát lưu lượng 30

2.6.5 Giám sát hiệu năng tín hiệu quang 37

2.7 Kĩ thuật lưu lượng MPLS 38

2.7.1 Cân bằng tải 38

2.7.2 Giám sát mạng 42

CHƯƠNG III TÁI CẤU HÌNH TRONG KĨ THUẬT LƯU LƯỢNG IP/WDM 44

3.1 Tái cấu hình mô hình ảo đường đi ngắn nhất 44

3.1.1 Mô hình ảo có quy tắc và bất quy tắc 46

3.1.2 Thiết kế mô hình 47

3.1.3 Một số thuật toán dựa trên kinh nghiệm 47

3.1.4 Dịch chuyển mô hình ảo 53

3.2 Tái cấu hình cho các mạng WDM chuyển mạch gói 57

3.2.1 Tổng quan về tái cấu hình WDM chuyển mạch gói 57

3.2.2 Các điều kiện tái cấu hình 59

3.2.3 Một trường hợp thực tế 60

3.2.4 Mô tả thuật toán dựa trên kinh nghiệm 62

3.2.5 Thảo luận về thuật toán 69

3.2.6 Dịch chuyển tái cấu hình đường đi ngắn nhất. 69

CHƯƠNG IV PHẦN MỀM XỬ LÍ LƯU LƯỢNG IP/WDM 72

4.1 Phần mềm kĩ thuật lưu lượng IP/WDM 72

4.2 Kiến trúc phần mềm cho kĩ thuật lưu lượng chồng lấn 72

4.3 Kiến trúc phần mềm cho kĩ thuật lưu lượng tích hợp 75

4.4 Kĩ thuật lưu lượng IP - giao thức điều khiển mạng (IP TECP) 77

4.5 Giao diện người sử dụng - mạng IP/WDM (UNI) 83

4.6 Kĩ thuật lưu lượng WDM - giao thức điều khiển mạng (WDM TECP) 89

4.7 Kĩ thuật lưu lượng phản hồi vòng kín. 97

4.7.1 Quá trình triển khai mô hình mạng 98

4.7.2 Hội tụ mạng 100

KẾT LUẬN 101

TÀI LIỆU THAM KHẢO 103

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY