Ôn thi Cao học Toán kinh tế - Phần thống kê

Để khảo sát chỉ tiêu X của một loại sản phẩm, người ta quan sát một mẫu và có kết quả sau:X(cm) 11-15 15-19 19-23 23-27 27-31 31-35 35-39 Số sản phẩm 8 9 20 16 16 13 18 Những sản phẩm có chỉ tiêu X từ 19cm trở xuống được xếp vào loại B. a) Giả sử trung bình tiêu chuẩn của chỉ tiêu X là 29cm. Hãy nhận định về tình hình sản xuất với mức ý nghĩa 1%. b) Theo qui định, gía trị trung bình của chỉ tiêu X là 25cm. Các số liệu trên thu thập được từ các sản phẩm do một máy sản xuất. Với mức ý nghĩa 2% có thể kết luận rằng các sản phẩm do máy sản suất có chỉ tiêu X cao hơn qui định hay không? c) Bằng phương pháp sản xuất mới, sau một thời gian, người ta thấy giá trị trung bình của chỉ tiêu X của những sản phẩm loại B là 16cm. Hãy cho kết luận về phuơng pháp mới với mức ý nghĩa 2% (Giả sử X có phân phối chuẩn). d) Theo số liệu thống kê cũ, gía trị trung bình của chỉ tiêu X của những sản phẩm loại B là 16,5cm. Các số liệu trên thu thập được sau khi đã áp dụng một phương pháp sản xuất mới. Hãy cho kết luận về nhận định cho rằng phương pháp mới có tác dụng làm giảm chỉ tiêu X của những sản phẩm loại B với mức ý nghĩa 2% (Giả sử X có phân phối chuẩn)

Để khảo sát chỉ tiêu X của một loại sản phẩm, người

ta quan sát một mẫu và có kết quả sau:

X(cm) 11-15 15-19 19-23 23-27 27-31 31-35 35-39

Số sản phẩm 8 9 20 16 16 13 18

Những sản phẩm có chỉ tiêu X từ 19cm trở xuống được xếp vào loại

B.

a) Giả sử trung bình tiêu chuẩn của chỉ tiêu X là 29cm. Hãy

nhận định về tình hình sản xuất với mức ý nghĩa 1%.

b) Theo qui định, gía trị trung bình của chỉ tiêu X là 25cm.

Các số liệu trên thu thập được từ các sản phẩm do một máy sản

xuất. Với mức ý nghĩa 2% có thể kết luận rằng các sản phẩm do

máy sản suất có chỉ tiêu X cao hơn qui định hay không?

c) Bằng phương pháp sản xuất mới, sau một thời gian, người

ta thấy giá trị trung bình của chỉ tiêu X của những sản phẩm loại

B là 16cm. Hãy cho kết luận về phuơng pháp mới với mức ý nghĩa

2% (Giả sử X có phân phối chuẩn).

d) Theo số liệu thống kê cũ, gía trị trung bình của chỉ tiêu X

của những sản phẩm loại B là 16,5cm. Các số liệu trên thu thập

được sau khi đã áp dụng một phương pháp sản xuất mới. Hãy cho

kết luận về nhận định cho rằng phương pháp mới có tác dụng làm

giảm chỉ tiêu X của những sản phẩm loại B với mức ý nghĩa 2%

(Giả sử X có phân phối chuẩn)

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY