Phần 1: Xác định các chế độ định vị của các câu lệnh1. Xác định kiểu định vị nguồn và đích trong các lệnh sau:a. MOV AX,BX ; b. MOV AH,7 ; c. MOV [DI],AL ; d. MOV AX,[BP] ; e. MOV AL,[SI+6]Gỉai:a. MOV AX,BX ; định vị thanh ghib. MOV AH,7 ; định vị lấy ngayc. MOV [DI],AL ; định vị gián tiếp thanh ghid. MOV AX,[BP] ; định vị gián tiếp thanh ghie. MOV AL,[SI+6] ; định vị chỉ số 2. Gỉa sử AX = 0500h ; BX = 1000h ; SI = 1500h ; DI = 2000h ; [DS] = 0100h ; [DS] = 0150h ; [DS] = 0200h ; [DS] = 0250h ; [DS] = 0300h và BETA là biến từ nằm ở địa chỉ ô 1000h. Trong các lệnh sau đây, nếu hợp lệ (nếu không hợp lệ, giải thích tại sao), hãy cho biết địa chỉ ô của các tác tố nguồn hoặc thanh ghi và kết quả lưu trong tác tố đích.a. MOV DL,SI ; b. MOV DI,[DI] ; c. ADD AX,[SI] ; d. SUB BX,[DI] ; e. LEA BX,BETA[BX] ; f. ADD [SI],[DI] ; g. ADD BH,[BL] ; h. ADD AH,[SI] ; i. MOV AX,[BX+DI+BETA]Gỉai:a. MOV DL,SI ; DL <- 1500hb. MOV DI,[DI] ; DI <- 0200hc. ADD AX,[SI] ; AX <- 0650hd. SUB BX,[DI] ; BX <- 0800he. LEA BX,BETA[BX] ; BX <- 0100hf. ADD [SI],[DI] ; không hợp lệ (vì 2 tác tố đều là vùng nhớ)g. ADD BH,[BL] ; BH <- 10hh. ADD AH,[SI] ; AH <- 0155hi. MOV AX,[BX+DI+BETA] ; AX <- 3100h

Phần 1: Xác định các chế độ định vị của các câu lệnh

1. Xác định kiểu định vị nguồn và đích trong các lệnh sau:

a. MOV AX,BX ; b. MOV AH,7 ; c. MOV [DI],AL ; d. MOV AX,[BP] ; e. MOV AL,[SI+6]

Gỉai:

a. MOV AX,BX ; định vị thanh ghi

b. MOV AH,7 ; định vị lấy ngay

c. MOV [DI],AL ; định vị gián tiếp thanh ghi

d. MOV AX,[BP] ; định vị gián tiếp thanh ghi

e. MOV AL,[SI+6] ; định vị chỉ số

2. Gỉa sử AX = 0500h ; BX = 1000h ; SI = 1500h ; DI = 2000h ; [DS] = 0100h ; [DS] = 0150h ; [DS] = 0200h ; [DS] = 0250h ; [DS] = 0300h và BETA là biến từ nằm ở địa chỉ ô 1000h. Trong các lệnh sau đây, nếu hợp lệ (nếu không hợp lệ, giải thích tại sao), hãy cho biết địa chỉ ô của các tác tố nguồn hoặc thanh ghi và kết quả lưu trong tác tố đích.

a. MOV DL,SI ; b. MOV DI,[DI] ; c. ADD AX,[SI] ; d. SUB BX,[DI] ; e. LEA BX,BETA[BX] ; f. ADD [SI],[DI] ; g. ADD BH,[BL] ; h. ADD AH,[SI] ; i. MOV AX,[BX+DI+BETA]

Gỉai:

a. MOV DL,SI ; DL <- 1500h

b. MOV DI,[DI] ; DI <- 0200h

c. ADD AX,[SI] ; AX <- 0650h

d. SUB BX,[DI] ; BX <- 0800h

e. LEA BX,BETA[BX] ; BX <- 0100h

f. ADD [SI],[DI] ; không hợp lệ (vì 2 tác tố đều là vùng nhớ)

g. ADD BH,[BL] ; BH <- 10h

h. ADD AH,[SI] ; AH <- 0155h

i. MOV AX,[BX+DI+BETA] ; AX <- 3100h

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY