Ôn tập nitơ và hợp chất của nitơ Hóa học 11 (cơ bản)

Câu 15. Hòa tan hoàn toàn 4,05gam kim loại R hóa trị III bằng HNO3 sau phản ứng thu được 10,08lít khí

màu nâu đỏ (ở đktc). Tìm tên kim loại R đó.

Câu 16. Hòa tan hoàn toàn 9gam kim loại R chưa rõ hóa trị bằng dung dịch HNO3 sau phản ứng thu được

0,672 lít khí không màu, không duy trì sự cháy (ở đktc). Tìm tên kim loại R.

Câu 17. Hòa tan hoàn toàn 2,7gam kim loại R bằng HNO3, thu được 1,12 lít hỗn hợp X gồm hai khí không

màu trong đó có một khí hóa nâu ngoài không khí, tỷ khối của X đối với hiđro là 19,2. Tìm R.

Câu 18. Cho m gam Al tác dụng với HNO3 10% thu được 8,96 lít hỗn hợp khí NO và N2O (ở đktc) có tỷ khối

đối với hiđro là 16,5.

a. Tính giá trị m.

b. Tính khối lượng dung dịch HNO3 đã dùng biết dùng dư so với phản ứng 10%

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY