Ôn tập Giáo dục công dân lớp 12 + làm đề

3.Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân.

Quyền khiếu nại, Tố cáo là quyền dân chủ cơ bản của công dân được quy định trong Hiến pháp, là công cụ để nhân dân thực hiện dân chủ trực tiếp trong những trường hợp cần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức bị hành vi trái pháp luật xâm hại.

a. Khái niệm

+ Quyền khiếu nại là quyền của công dân, cơ quan tổ chức được đề nghị cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm hại quyền lợi ích hợp pháp của mình.

+ Quyền tố cáo là quyền của công dân, được báo cho cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến đến lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.

b. Nội dung.

- Người có quyền khiếu nại, tố cáo:

+ Người khiếu nại: Cá nhân (công dân ), tổ chức đều có quyền khiếu nại

+ Người tố cáo: Chỉ có công dân có quyền tố cáo

- Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Giải quyết khiếu nại là việc xác minh kết luận và ra quyết định giải quyết của người giải quyết khiếu nại. Giải quyết tố cáo là việc xác minh, kết luận về nội dung tố cáo và việc quyết định của giải quyết về nội dung tố cáo và việc quyết định xử lí của người giải quyết tố cáo.

+ Người giải quyết khiếu nại là cơ quan, tổ chức, cá nhân, có thẩm quyền giải quyết Khiếu nại theo quy định của Luật Khiếu Nại.

+ Người giải quyếtTố cáo là cơ quan, tổ chức, cá nhân, có thẩm quyền giải quyết Tố cáo theo quy định của Luật Tố cáo.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY