Những phẩm chất đặc biệt của lãnh đạo nữ

Trước tuổi 30, chúng ta có thể làm nhiều việc không mấy khó khăn. Nhưng khi bạn đã qua tuổi 30, bạn nhận ra bạn không muốn là những việc mà bạn không giỏi nữa. Nó làm mất công sức của bạn. Khi bạn biết mình giỏi ở lĩnh vực gì, hãy tìm một nhóm có những người giỏi ở các lĩnh vực khác. Khi bạn có nhóm đó, hãy gặp họ thường xuyên và có mục đích rõ ràng. Thường xuyên truyền đạt với nhóm để không đánh mất trọng tâm, Đặt những mục tiêu ngắn hạn và dài hạn và đánh giá hai hoặc ba lần trong năm để xem bạn đang làm như thế nào. Nhóm của bạn cũng sẽ được thúc đẩy cùng nhau giành được mục tiêu. Khen thưởng khi thích hợp. Nói cảm ơn những người làm việc cùng. Khuyến khích họ thường xuyên. Hiểu thế mạnh của mình và của người khác là chìa khoá cho việc lãnh đạo hiệu quả.

Trước tuổi 30, chúng ta có thể làm nhiều việc không mấy khó khăn.

Nhưng khi bạn đã qua tuổi 30, bạn nhận ra bạn không muốn là những

việc mà bạn không giỏi nữa. Nó làm mất công sức của bạn. Khi bạn biết

mình giỏi ở lĩnh vực gì, hãy tìm một nhóm có những người giỏi ở các

lĩnh vực khác.

Khi bạn có nhóm đó, hãy gặp họ thường xuyên và có mục đích rõ ràng.

Thường xuyên truyền đạt với nhóm để không đánh mất trọng tâm, Đặt

những mục tiêu ngắn hạn và dài hạn và đánh giá hai hoặc ba lần trong

năm để xem bạn đang làm như thế nào. Nhóm của bạn cũng sẽ được

thúc đẩy cùng nhau giành được mục tiêu. Khen thưởng khi thích hợp.

Nói cảm ơn những người làm việc cùng. Khuyến khích họ thường

xuyên. Hiểu thế mạnh của mình và của người khác là chìa khoá cho việc

lãnh đạo hiệu quả.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY