Những nhân tố dẫn đến sư thay đổi trong kinh doanh và quản lý của doanh nghiệp

Lời Nói Đầu 2

Nội dung 3

I.Những nhân tố dẫn đến sư thay đổi trong kinh doanh và quản lý của doanh nghiệp. 3

1.Những nhân tố bên ngoài. 3

a.Môi trường vĩ mô: 3

b. Môi trường vi mô: 4

2.Những nhân tố bên trong : 5

II. Sự thay đổi của đối tác và đối thủ cạnh tranh là nhân tố quan trọng dẫn đến sự thay đổi trong kinh doanh và quản lý của doanh nghiệp. 6

1. Tính tất yếu của sự thay đổi: 6

2. Sự thay đổi của đối tác là một trong nhưng nhân tố dẫn đến sự thay đổi trong kinh doanh và quản lý của doanh nghiệp. 7

3. Sự thay đổi của đối thủ cạnh tranh là trong những nhân tố trực tiếp đẫn đến sự thay đổi trong kinh doanh và quản lý của doanh nghiệp. 9

III. Những nhận định về vấn đề trên và đưa ra kết luận: 12

KẾT LUẬN 13

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY