Những kĩ thuật thú y cơ bản

Nhiều loại thuốc có thể cho uống nhưng phương pháp cho thuốc nói chung khó khăn hơn tiêmnên gia súc phải cố định cẩn thận vì nếu không làm đúng có nguy cơ thuốc vào phổi qua khíquản.Cho uống thuốc nướcư Cho uống thuốc dạng lỏng, điều quan trọng nhất là cố định gia súcđúng tưthế, đầu phải hơi cao lên, cổ vươn thẳng, nên con vật có thể nuốt thuốc dễ dàng. Cóthể cho uống thuốc dạng lỏng bằng một cái chai cổ hẹp, chai nhựabền thì tốt hơn để tránh vỡ,trong đựng lượng thuốc theo yêu cầu. Để gia súc đúng tưthế, đút cổ chai nhẹ nhàng nhưngchắc chắn vào một bên miệng, cậy hai hàm răng ra và nâng chai lên để gia súc nuốt thuốc. Bíquyết của cho uống thuốc dạng lỏng là cố định con vật đúng tưthế, nếu không có nguy cơgiẫy giụa làm hoặc là rơi mất thuốc hoặc xấu hơn nữa là thuốc lọt vào phổi qua khí quản.Cũng có súng bắn thuốc uống dạng lỏng. Súng bắn thuốc uống dạng lỏng thường có một đầucong, mặc dù không có gì phải nghi ngờ, súng bắn thuốc làm việc cho uống thuốc dễ dànghơn, nhưng cũng phải sử dụng cẩn thận vì có thể đút quá sâu đầu ống vào trong miệng và bơmnhầm thuốc vào khí quản, hoặc thậm chí làm tổn thương cuống họng.

Nhiều loại thuốc có thể cho uống nhưng phương pháp cho thuốc nói chung khó khăn hơn tiêm

nên gia súc phải cố định cẩn thận vì nếu không làm đúng có nguy cơ thuốc vào phổi qua khí

quản.

Cho uống thuốc nướcư Cho uống thuốc dạng lỏng, điều quan trọng nhất là cố định gia súc

đúng tưthế, đầu phải hơi cao lên, cổ vươn thẳng, nên con vật có thể nuốt thuốc dễ dàng. Có

thể cho uống thuốc dạng lỏng bằng một cái chai cổ hẹp, chai nhựabền thì tốt hơn để tránh vỡ,

trong đựng lượng thuốc theo yêu cầu. Để gia súc đúng tưthế, đút cổ chai nhẹ nhàng nhưng

chắc chắn vào một bên miệng, cậy hai hàm răng ra và nâng chai lên để gia súc nuốt thuốc. Bí

quyết của cho uống thuốc dạng lỏng là cố định con vật đúng tưthế, nếu không có nguy cơ

giẫy giụa làm hoặc là rơi mất thuốc hoặc xấu hơn nữa là thuốc lọt vào phổi qua khí quản.

Cũng có súng bắn thuốc uống dạng lỏng. Súng bắn thuốc uống dạng lỏng thường có một đầu

cong, mặc dù không có gì phải nghi ngờ, súng bắn thuốc làm việc cho uống thuốc dễ dàng

hơn, nhưng cũng phải sử dụng cẩn thận vì có thể đút quá sâu đầu ống vào trong miệng và bơm

nhầm thuốc vào khí quản, hoặc thậm chí làm tổn thương cuống họng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY