Những bất cập và khó khăn trong việc giải quyết và xử lý nợ quá hạn trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay

Chương I Lý luận chung về nợ quá hạn 3

I- Một số lý luận chung về nợ quá hạn 3

II- Khái niệm nợ quá hạn 4

III- Phân loại nợ quá hạn 5

Chương II Thực trạng và nguyên nhân nợ quá hạn hiện nay trong hệ thống NHTM VN 8

I- Thực trạng nợ quá hạn 8

II- Nguyên nhân nợ quá hạn trong hệ thống NHTM VN hiện nay 11

1- Nhóm nguyên nhân khách quan 11

2- Nhóm nguyên nhân chủ quan 17

Chương III Những bất cập và khó khăn trong việc giải quyết và xử lý nợ quá hạn trong hệ thống NHTM VN hiện nay. 21

I- Những bất cập và khó khăn trong việc giải quyết và xử lý nợ tồn đọng trong hệ thống NHTM VN hiện nay. 21

1- Thực trạng giải quyết và xử lý nợ tồn đọng trong HTNHTM VN hiện nay. 20

2- Các nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng nợ tồn đọng hiện nay 22

Chương IV Giải pháp xử lý và hạn chế nợ quá hạn trong hệ thống NHTM Việt Nam hiện nay 36

I- Giải pháp xử lý, giải quyết nợ quá hạn trong hệ thống NHTM hiện nay 36

II- Một số biện pháp nâng cao chất lượng tín dụng làm giảm thấp nợ quá hạn 43

Chương V Kết luận 45

Tài liệu tham khảo 47

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY