Nhập môn HACCP cho các nhà chế biến thủy sản

Đào tạo con người là yếu tố cơ bản để thực hiện HACCP hiệu quả. Tham gia chế biến thực phẩm gồm công nhân dây chuyền, nhân viên kiểm soát chất lượng và nhà quản lý. Mỗi nhóm người này cần có số lượng và chất lượng kiến thức khác nhau để có thể hạn chế mối nguy một cách hiệu quả nhất. Ngoài việc đào tạo và trang bị kiến thức chuyên môn, những yêu cầu tiên quyết như vệ sinh cá nhân và GMP, cần có các khoáđào tạo riêng về HACCP và trách nhiệm thực hiện HACCP. Chẳng hạn như: Công nhân dây chuyền là người có trách nhiệm trực tiếp trong chế biến, sơ chế và bảo quản thực phẩm. Họ liên quan tới từng công đoạn trong dây chuyền sản xuất từ nguyên liệu đến sản phẩm cuối cùng. Các công nhân này cần biết: ư Bản chất của biện pháp kiểm soát tại công đoạn họ làm việc, và cách thức giám sát CCP trong phạm vi trách nhiệm của họ. ư Các thủ tục cần thiết để báo cáo khi có sai lệch so với các đặc tính kiểm soát và tầm quan trọng trong việc lưu trữ hồ sơ đúng cách. ư Xây dựng các chỉ dẫn và qui trình làm việc ư một công cụ bổ trợ trong chương trình đào tạo cụ thể để hỗ trợ kế hoạch HACCPư nhằm xác định rõ nhiệm vụ của những người làm việc tại mỗi điểm CCP

Đào tạo con người là yếu tố cơ bản để thực hiện HACCP hiệu quả. Tham gia chế biến thực

phẩm gồm công nhân dây chuyền, nhân viên kiểm soát chất lượng và nhà quản lý. Mỗi nhóm

người này cần có số lượng và chất lượng kiến thức khác nhau để có thể hạn chế mối nguy một

cách hiệu quả nhất. Ngoài việc đào tạo và trang bị kiến thức chuyên môn, những yêu cầu tiên

quyết như vệ sinh cá nhân và GMP, cần có các khoáđào tạo riêng về HACCP và trách nhiệm

thực hiện HACCP. Chẳng hạn như:

Công nhân dây chuyền là người có trách nhiệm trực tiếp trong chế biến, sơ chế và bảo quản

thực phẩm. Họ liên quan tới từng công đoạn trong dây chuyền sản xuất từ nguyên liệu đến sản

phẩm cuối cùng. Các công nhân này cần biết:

ư Bản chất của biện pháp kiểm soát tại công đoạn họ làm việc, và cách thức giám sát

CCP trong phạm vi trách nhiệm của họ.

ư Các thủ tục cần thiết để báo cáo khi có sai lệch so với các đặc tính kiểm soát và tầm

quan trọng trong việc lưu trữ hồ sơ đúng cách.

ư Xây dựng các chỉ dẫn và qui trình làm việc ư một công cụ bổ trợ trong chương trình đào

tạo cụ thể để hỗ trợ kế hoạch HACCPư nhằm xác định rõ nhiệm vụ của những người

làm việc tại mỗi điểm CCP

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY