Nguồn vốn và vai trò của vốn đối với doanh nghiệp doanh nghiệp

LỜI NÓI ĐẦU 1

I.Nguồn vốn và vai trò của vốn đối với doanh nghiệp doanh nghiệp : 2

1.Nguồn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp : 2

1.1.Vốn góp ban đầu : 2

1.2.Nguồn vốn từ lợi nhuận không chia : 2

1.3.Các quỹ của doanh nghiệp : 2

1.4.Phát hành cố phiếu : 3

2. Vốn nợ 3

2.1.Vốn từ tín dụng ngân hàng : 3

2.2.Tín dụng thương mại : 3

2.3.Một số nguồn tài trợ ngắn hạn không do vay mượn khác như : 3

2.4 Phát hành trái phiéu công ty 4

II/ Ưu điểm và nhược điểm khi sử dụng các nguồn vồn nói trên 7

1. Nguồn vốn chủ sở hữu 7

1.1 Vốn tự có của doanh nghiệp 7

1.2 Nguồn vốn bổ sung từ lợi nhuận không chia 7

1.3 Tăng vốn bằng cách phát hành cổ phiếu mới(cổ phần hóa) 8

2 Vốn nợ 11

2.1 Nguuồn vốn tín dụng ngân hàng 11

3.Nguồn vốn tín dụng thương mại 12

4 . Một số nguồn tài trợ không do vay ngắn hạn như nợ tích lũy và tiền đặt cọc của khách hàng 14

5. Vay vốn từ dân cư và các tổ chức kinh doanh khác thông qua phát hành trái phiếu 14

6. Vốn vay của nước ngoài hay hinh thành liên doanh với nước ngoài . 15

III. Cơ cấu vốn tối ưu cho doanh nghiệp : 17

IV.Các biện pháp khơi tăng nguồn vốn cho doanh nghiệp Việt Nam : 19

KẾT LUẬN 20

Danh mục tài liệu tham khảo 21

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY