Nghiên cứu tổng quan Kinh tế Việt Nam 2009

Mục lục Dẫn nhập .4 Diễn biến kinh tếvĩmô.4 Tổng cung .4 Công nghiệp .7 Tổng cầu.11 Đầu tư.13 Xuất - nhập khẩu và cán cân thương mại.18 Tăng trưởng và chu kỳkinh tế.21 Các cân đối lớn trong nền kinh tế.21 Cân đối cung cầu và giá cả.21 Cân đối cung cầu lao động.22 Cán cân thanh toán.24Lãi suất và thịtrường tiền tệ.25 Tỷgiá và thịtrường ngoại hối .26 Thịtrường tài sản .28 Thịtrường chứng khoán.28 Thịtrường trái phiếu .28 Thịtrường cổphiếu.29 Thịtrường bất động sản .31 Chính sách kinh tếvĩmô .32 Chính sách kích cầu .32 Chính sách tài khóa.33 Chính sách tiền tệ.35 Kết luận.37 Tài liệu tham khảo .38

Mục lục

Dẫn nhập .4

Diễn biến kinh tếvĩmô.4

Tổng cung .4

Công nghiệp .7

Tổng cầu.11

Đầu tư.13

Xuất - nhập khẩu và cán cân thương mại.18

Tăng trưởng và chu kỳkinh tế.21

Các cân đối lớn trong nền kinh tế.21

Cân đối cung cầu và giá cả.21

Cân đối cung cầu lao động.22

Cán cân thanh toán.24

Lãi suất và thịtrường tiền tệ.25

Tỷgiá và thịtrường ngoại hối .26

Thịtrường tài sản .28

Thịtrường chứng khoán.28

Thịtrường trái phiếu .28

Thịtrường cổphiếu.29

Thịtrường bất động sản .31

Chính sách kinh tếvĩmô .32

Chính sách kích cầu .32

Chính sách tài khóa.33

Chính sách tiền tệ.35

Kết luận.37

Tài liệu tham khảo .38

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY