Nghiên cứu sử dụng rom và thân cây ngô già sau thu bắp làm thức ăn cho bò sữa

Vật chất khô thu nhận của bò ở khẩu phần 1 đạt cao nhất. Vật chất khô thu nhận của bò ở khẩu phần 3 có xu hướng thấp hơn so với bò ở khẩu phần 2 là do ban đầu bò chưa ăn quen thân cây ngô già xử lý với urê. Tuy nhiên, sau 2 tuần làm quen với khẩu phần và 2 tuần thí nghiệm, lượng thu nhận thức ăn này của bò đã tăng đáng kể. Qua bảng trên không thấy có sự sai khác nhiều về lượng protein thô thu nhận của bò giữa 3 khẩu phần thí nghiệm.

Vật chất khô thu nhận của bò ở khẩu phần 1 đạt cao nhất. Vật chất

khô thu nhận của bò ở khẩu phần 3 có xu hướng thấp hơn so với bò ở khẩu

phần 2 là do ban đầu bò chưa ăn quen thân cây ngô già xử lý với urê. Tuy

nhiên, sau 2 tuần làm quen với khẩu phần và 2 tuần thí nghiệm, lượng thu

nhận thức ăn này của bò đã tăng đáng kể. Qua bảng trên không thấy có sự

sai khác nhiều về lượng protein thô thu nhận của bò giữa 3 khẩu phần thí nghiệm.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY