Nghiên cứu khả năng thích nghi của giống cỏ VA06 tại các vùng sinh thái Nghệ An

Trong thời gian triển khai mô hình, điều kiện tựnhiên bất thuận, hiện tượng rét đậm, rét hại kéo dài đã gây ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của các giống cỏ. Do vậy, tiến hành đánh giá năng suất từng lứa cỏbắt đầu sau trồng 150 ngày, các giống cỏcó 8 lần cắt, trung bình thời gian 40 ngày cắt 1 lứa (từtháng 3/2009 đến tháng 12/2009). Qua theo dõi cho thấy năng suất từng lứa cắt đạt được như sau:Năng suất trung bình sau 8 l ứa cắt của giống cỏvoi biến động từ37,42-42,36 tấn/ha/lứa, còn năng suất của giống cỏVA06 đạt từ57,27-58,15 tấn/ha/lứa, cao hơn cỏvoi từ15,79-19,85 tấn/ha/lứa. Tổng năng suất cỏVA06 tại 4 địa điểm trong 1 năm đạt 458,19-465,19 tấn/ha/năm, cao hơn giống cỏvoi 76,34-158,85 tấn/ha/năm. Trong đó năng suất đạt cao nhất là tại Quang Phong (thịxã Thái Hòa) nơi có đất đỏlà chủđạo và điều kiện khí hậu thuận lợi, năng suất thấp nhất là tại xóm 1, Vân Diên 1 (Nam Đàn).

Trong thời gian triển khai mô hình, điều kiện tựnhiên bất thuận, hiện tượng rét

đậm, rét hại kéo dài đã gây ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của các giống

cỏ. Do vậy, tiến hành đánh giá năng suất từng lứa cỏbắt đầu sau trồng 150 ngày,

các giống cỏcó 8 lần cắt, trung bình thời gian 40 ngày cắt 1 lứa (từtháng 3/2009

đến tháng 12/2009). Qua theo dõi cho thấy năng suất từng lứa cắt đạt được như

sau:

Năng suất trung bình sau 8 l ứa cắt của giống cỏvoi biến động từ37,42-42,36

tấn/ha/lứa, còn năng suất của giống cỏVA06 đạt từ57,27-58,15 tấn/ha/lứa, cao

hơn cỏvoi từ15,79-19,85 tấn/ha/lứa. Tổng năng suất cỏVA06 tại 4 địa điểm

trong 1 năm đạt 458,19-465,19 tấn/ha/năm, cao hơn giống cỏvoi 76,34-158,85

tấn/ha/năm. Trong đó năng suất đạt cao nhất là tại Quang Phong (thịxã Thái Hòa)

nơi có đất đỏlà chủđạo và điều kiện khí hậu thuận lợi, năng suất thấp nhất là tại

xóm 1, Vân Diên 1 (Nam Đàn).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY