Nghiên cứu ảnh hưởng của nhôm sunfat đến quá trình xử lý chất ô nhiễm hữu cơ và các chất dinh dưỡng trong hệ thống thiếu khí - hiếu khí

Hàm lượng nhôm sunfat dùng để kết tủa photpho dễ dàng xác định được bằng việc sử dụng hệ thống Jar-test tiêu chuẩn. Kết quả tiến hành các thí nghiệm đơn lẻ này thể hiện trên hình 2. Theo lý thuyết, tỷ lệ mol giữa Al : P là 1 : 1. Tuy nhiên, điều này không thể đạt được trong thực hành, và tỷ lệ thực tế giữa Al : P luôn lớn hơn 2 [5]. Kết quả thu được từ thí nghiệm có thể thấy rõ rằng hàm lượng nhôm sunfat cần thiết phải sử dụng để kiểm soát nồng độ photpho trong dòng thải ra sau xử lý nhỏ hơn 1,0 mg/L là 59 mg/L, tương ứng với tỷ lệ mol giữa Al : P là 2,2 : 1. Kết quả này sẽ được áp dụng đểtính toán hàm lượng nhôm sunfat cần phải bổ sung vào hệ thống thí nghiệm vận hành liên tục.

Hàm lượng nhôm sunfat dùng để kết tủa photpho dễ dàng xác định được bằng

việc sử dụng hệ thống Jar-test tiêu chuẩn. Kết quả tiến hành các thí nghiệm đơn lẻ này

thể hiện trên hình 2. Theo lý thuyết, tỷ lệ mol giữa Al : P là 1 : 1. Tuy nhiên, điều này

không thể đạt được trong thực hành, và tỷ lệ thực tế giữa Al : P luôn lớn hơn 2 [5]. Kết

quả thu được từ thí nghiệm có thể thấy rõ rằng hàm lượng nhôm sunfat cần thiết phải sử

dụng để kiểm soát nồng độ photpho trong dòng thải ra sau xử lý nhỏ hơn 1,0 mg/L là 59

mg/L, tương ứng với tỷ lệ mol giữa Al : P là 2,2 : 1. Kết quả này sẽ được áp dụng để

tính toán hàm lượng nhôm sunfat cần phải bổ sung vào hệ thống thí nghiệm vận hành

liên tục.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY