Một vài phương diện về kỹ thuật tự sự trong tiểu thuyết Lão Khổ

Mục lục Tác giả 1MỞ ĐẦU 21. Lý do lựa chọn đề tài 2NỘI DUNG CHÍNH 4I. TỔ CHỨC ĐIỂM NHÌN TRẦN THUẬT 4- Từ hiện tại nhìn về quá khứ và hướng đến tương lai; 4- Dịch chuyển tinh tế, linh hoạt giữa các ngôi kể, chẳng hạn: 41. Từ hiện tại tới quá khứ và tương lai: 42. Dịch chuyển tinh tế điểm nhìn trần thuật: 53. Tiểu kết: 9II. TỔ CHỨC KẾT CẤU TÁC PHẨM 111. Kết cấu theo thời gian: 112. Kết cấu tâm lý: 143. Tiểu kết: 19III. MÔ TẢ, PHÂN TÍCH TÂM LÝ NHÂN VẬT 191. Nội tâm qua vài nét ngoại hình tiêu biểu: 202. Kỹ thuật độc thoại nội tâm: 213. Khắc họa xung đột tâm lý: 254. Tiểu kết: 30KẾT LUẬN 32TÀI LIỆU THAM KHẢO 34. Lý do lựa chọn đề tài: 353. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài: 354. Phương pháp nghiên cứu: 355. Bố cục Báo cáo: 356. Quy cách trình bày: 36NỘI DUNG CHÍNH 36I. TỔ CHỨC ĐIỂM NHÌN TRẦN THUẬT 361. Từ hiện tại tới quá khứ và tương lai: 362. Dịch chuyển tinh tế điểm nhìn trần thuật: 362.1. Tổ chức các ngôi trần thuật: 362.2. Thủ pháp “Tấm gương”: 363. Tiểu kết: 36 II. TỔ CHỨC KẾT CẤU TÁC PHẨM 361. Kết cấu theo thời gian: 361.1. Bố cục: 361.2. Thời gian nghệ thuật: 362. Kết cấu tâm lý: 362.2. Kết cấu có tính chất luận đề: 36

Mục lục

Tác giả 1

MỞ ĐẦU 2

1. Lý do lựa chọn đề tài 2

NỘI DUNG CHÍNH 4

I. TỔ CHỨC ĐIỂM NHÌN TRẦN THUẬT 4

- Từ hiện tại nhìn về quá khứ và hướng đến tương lai; 4

- Dịch chuyển tinh tế, linh hoạt giữa các ngôi kể, chẳng hạn: 4

1. Từ hiện tại tới quá khứ và tương lai: 4

2. Dịch chuyển tinh tế điểm nhìn trần thuật: 5

3. Tiểu kết: 9

II. TỔ CHỨC KẾT CẤU TÁC PHẨM 11

1. Kết cấu theo thời gian: 11

2. Kết cấu tâm lý: 14

3. Tiểu kết: 19

III. MÔ TẢ, PHÂN TÍCH TÂM LÝ NHÂN VẬT 19

1. Nội tâm qua vài nét ngoại hình tiêu biểu: 20

2. Kỹ thuật độc thoại nội tâm: 21

3. Khắc họa xung đột tâm lý: 25

4. Tiểu kết: 30

KẾT LUẬN 32

TÀI LIỆU THAM KHẢO 34

. Lý do lựa chọn đề tài: 35

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài: 35

4. Phương pháp nghiên cứu: 35

5. Bố cục Báo cáo: 35

6. Quy cách trình bày: 36

NỘI DUNG CHÍNH 36

I. TỔ CHỨC ĐIỂM NHÌN TRẦN THUẬT 36

1. Từ hiện tại tới quá khứ và tương lai: 36

2. Dịch chuyển tinh tế điểm nhìn trần thuật: 36

2.1. Tổ chức các ngôi trần thuật: 36

2.2. Thủ pháp “Tấm gương”: 36

3. Tiểu kết: 36

II. TỔ CHỨC KẾT CẤU TÁC PHẨM 36

1. Kết cấu theo thời gian: 36

1.1. Bố cục: 36

1.2. Thời gian nghệ thuật: 36

2. Kết cấu tâm lý: 36

2.2. Kết cấu có tính chất luận đề: 36

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY