Một vài đề xuất giảm thiểu rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Mở đầu 2

Chương I: Rủi ro trờn thị trường chứng khoỏn .Những vấn đề lý luận chung. 3

I/ Thị trường chứng khoỏn : 3

1 . Định nghĩa : 3

3.Cỏc nguyờn tắc hoạt động trờn thị trường chứng khoỏn : 6

II/ Rủi ro trờn thị trường chứng khoỏn : 8

A. Rủi ro : 8

b.Rủi ro phi hệ thống : 11

III. Mụ hỡnh đánh giá rủi ro , CAPM 14

1.Giới thiệu khỏi quỏt về mụ hỡnh định giỏ tài sản vốn CAPM : 14

2. Một số giả định cơ bản trong mụ hỡnh CAPM : 15

3. Nội dung của mụ hinh CAPM : 16

4. Quan hệ giữa rủi ro và lợi nhuận , đường SML : 19

CHƯƠNG II : RỦI RO TRấN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 24

I. Quỏ trỡnh hỡnh thành thị trường chứng khoỏn Việt Nam 24

1. Sự ra đời của Ủy ban chứng khoán nhà nước : 24

2. Sự ra đời của cỏc trung tõm giao dịch chứng khoỏn : 26

II. Rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam 35

1. Những rủi ro trờn thị trường chứng khoỏn Việt Nam 35

CHƯƠNG III : MỘT VÀI ĐỀ XUẤT GIẢM THIỂU RỦI RO TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 50

1. Khuyến khớch thành lập cỏc cụng ty sản xuất và bỏn thụng tin 50

2. Tăng cường sự điều hành của chớnh phủ để làm tăng thông tin trên thị trường chứng khoỏn. 51

3. Khuyến khớch thành lập các trung gian tài chính, đặc biệt là cỏc quỹ đầu tư chứng khoỏn. 52

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY