Một số kết quả thử nghiệm dự báo ngư trường khai thác cho nghề câu vàng tại vùng biển xa bờ miền Trung

Các dựbáo được thực hiện qua một thủtục tính toán tổng hợp có nhiều tuỳchọn (tổhợp theo nghềvà theo các quy mô không gian, thời gian khác nhau). Kết quảdựbáo là bộsốliệu hàng tháng giá trịCPUE theo nghềvà theo các quy mô dựbáo, được xuất ra dưới dạng các file text có định dạng tương thích với các chương trình đồhoạthông dụng hiện nay. Minh họa một sốkết quảthửnghiệm dựbáo ngưtrường nghềcâu vàng tại vùng biển xa bờmiền Trung trong 6 tháng đầu năm 2009 được thểhiện trên các hình 2, 3, 4.

Các dựbáo được thực hiện qua một thủtục

tính toán tổng hợp có nhiều tuỳchọn (tổhợp

theo nghềvà theo các quy mô không gian, thời

gian khác nhau). Kết quảdựbáo là bộsốliệu

hàng tháng giá trịCPUE theo nghềvà theo các

quy mô dựbáo, được xuất ra dưới dạng các file

text có định dạng tương thích với các chương

trình đồhoạthông dụng hiện nay.

Minh họa một sốkết quảthửnghiệm dựbáo

ngưtrường nghềcâu vàng tại vùng biển xa bờ

miền Trung trong 6 tháng đầu năm 2009 được

thểhiện trên các hình 2, 3, 4.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY