Một số câu hỏi và đáp án trắc nghiệm môn Kỹ thuật máy tính

3.3. Xét các công đoạn của bộ xử lý, thứ tự nào là đúng:b. Nhận lệnh -> giải mã lệnh -> nhận dữ liệu -> xử lý dữ liệu -> ghi dữ liệu3.4. Với công đoạn nhận lệnh của CPU, thứ tự thực hiện là:a. Bộ đếm chương trình -> Bộ nhớ -> thanh ghi lệnh3.5. Với công đoạn giải mã lệnh của CPU, thứ tự thực hiện là:d. Thanh ghi lệnh -> khối điều khiển -> giải mã -> tín hiệu điều khiển3.6. Với công đoạn nhận dữ liệu của CPU, thứ tự thực hiện là:b. Địa chỉ -> ngăn nhớ -> tập thanh ghi3.7. Với công đoạn xử lý dữ liệu của CPU, thứ tự thực hiện là:c. ALU -> thực hiện phép toán -> thanh ghi dữ liệu3.8. Với công đoạn ghi dữ liệu của CPU, thứ tự thực hiện là:a. Địa chỉ -> tập thanh ghi -> ngăn nhớ

3.3. Xét các công đoạn của bộ xử lý, thứ tự nào là đúng:

b. Nhận lệnh -> giải mã lệnh -> nhận dữ liệu -> xử lý dữ liệu -> ghi dữ liệu

3.4. Với công đoạn nhận lệnh của CPU, thứ tự thực hiện là:

a. Bộ đếm chương trình -> Bộ nhớ -> thanh ghi lệnh

3.5. Với công đoạn giải mã lệnh của CPU, thứ tự thực hiện là:

d. Thanh ghi lệnh -> khối điều khiển -> giải mã -> tín hiệu điều khiển

3.6. Với công đoạn nhận dữ liệu của CPU, thứ tự thực hiện là:

b. Địa chỉ -> ngăn nhớ -> tập thanh ghi

3.7. Với công đoạn xử lý dữ liệu của CPU, thứ tự thực hiện là:

c. ALU -> thực hiện phép toán -> thanh ghi dữ liệu

3.8. Với công đoạn ghi dữ liệu của CPU, thứ tự thực hiện là:

a. Địa chỉ -> tập thanh ghi -> ngăn nhớ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY