Một số bài tập tình huống về Luật đất đai

- Trường hợp 1: Trường hợp tranh chấp về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xảy ra trước ngày 01/07/2004 thì theo quan điểm của nhóm có thể được giải quyết như sau:Thứ nhất, về luật điều chỉnh: Trong trường hợp tranh chấp về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xảy ra trước ngày 01/07/2004 thì sẽ được giải quyết theo các quy định của Luật Đất đai 1993. Thứ hai, về mặt thủ tục: Nhà nước khuyến khích việc hoà giải các tranh chấp đất đai trong nhân dân. Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nông dân, các tổ chức thành viên khác của Mặt trận, các tổ chức xã hội khác, tổ chức kinh tế ở cơ sở và công dân hoà giải các tranh chấp đất đai. Nếu hòa giải không thành thì sẽ được đưa ra các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Thứ ba, về các cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Do đây là tranh chấp diện tích đất mà NSDĐ chưa có GCNQSDĐ nên tranh chấp sẽ được giải quyết theo quy định sau: “2- Các tranh chấp về quyền sử dụng đất mà người sử dụng đất không có giấy chứng nhận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì do Uỷ ban nhân dân giải quyết theo quy định sau đây:

- Trường hợp 1: Trường hợp tranh chấp về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xảy ra trước ngày 01/07/2004 thì theo quan điểm của nhóm có thể được giải quyết như sau:

Thứ nhất, về luật điều chỉnh: Trong trường hợp tranh chấp về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xảy ra trước ngày 01/07/2004 thì sẽ được giải quyết theo các quy định của Luật Đất đai 1993.

Thứ hai, về mặt thủ tục: Nhà nước khuyến khích việc hoà giải các tranh chấp đất đai trong nhân dân. Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nông dân, các tổ chức thành viên khác của Mặt trận, các tổ chức xã hội khác, tổ chức kinh tế ở cơ sở và công dân hoà giải các tranh chấp đất đai. Nếu hòa giải không thành thì sẽ được đưa ra các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Thứ ba, về các cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Do đây là tranh chấp diện tích đất mà NSDĐ chưa có GCNQSDĐ nên tranh chấp sẽ được giải quyết theo quy định sau: “2- Các tranh chấp về quyền sử dụng đất mà người sử dụng đất không có giấy chứng nhận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì do Uỷ ban nhân dân giải quyết theo quy định sau đây:

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY