Một số bài tập cá nhân tố tụng dân sự

Lý do khiếu nại của A có cơ sở để chấp nhận căn cứ vào Điều 67 BLTTDS quy định về người giám định, Điều 90 BLTTDS quy định về trưng cầu giám định và Điều 91 BLTTDS quy định về trưng cầu giám định chứng cứ bị tố cáo là giả mạo. Theo các điều luật này thì Tòa án chỉ có quyền trưng cầu giám định khi có sự thỏa thuận lựa chọn của các bên đương sự hoặc theo yêu cầu của một hoặc các bên đượng sự (theo Điều 67, Điều 90) và trong trường hợp trưng cầu giám định chứng cứ bị tố cáo là giả mạo theo Điều 91 thì người tố cáo có quyền yêu cầu Tòa án trưng cầu giám định theo quy định tại Điều 90 BLTTDS.Quay trở lại bài tập ta có thể thấy giữa A và B không có thỏa thuận trưng cầu giám định cũng như bản thân A và B không ai có yêu cầu Tòa án phải ra quyết định trưng cầu giám đinh do đó trong trường hợp này lý do khiếu nại của A là có cơ sở để chấp nhận.

Lý do khiếu nại của A có cơ sở để chấp nhận căn cứ vào Điều 67 BLTTDS quy định về người giám định, Điều 90 BLTTDS quy định về trưng cầu giám định và Điều 91 BLTTDS quy định về trưng cầu giám định chứng cứ bị tố cáo là giả mạo. Theo các điều luật này thì Tòa án chỉ có quyền trưng cầu giám định khi có sự thỏa thuận lựa chọn của các bên đương sự hoặc theo yêu cầu của một hoặc các bên đượng sự (theo Điều 67, Điều 90) và trong trường hợp trưng cầu giám định chứng cứ bị tố cáo là giả mạo theo Điều 91 thì người tố cáo có quyền yêu cầu Tòa án trưng cầu giám định theo quy định tại Điều 90 BLTTDS.

Quay trở lại bài tập ta có thể thấy giữa A và B không có thỏa thuận trưng cầu giám định cũng như bản thân A và B không ai có yêu cầu Tòa án phải ra quyết định trưng cầu giám đinh do đó trong trường hợp này lý do khiếu nại của A là có cơ sở để chấp nhận.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY