Một số bài ôn tập môn Hóa học 11

Câu1: Thành phần chính của phân lân supephotphat kép là:

A. Ca(H2PO4)2 và CaSO4 B. Ca3(PO4)2

C. NH4H2PO4 D. Ca(H2PO4)2

Câu 2: Phân bón nitrophotka (NPK) là hỗn hợp

A. (NH4)2HPO4 và KNO3.

B. (NH4)2HPO4 và NH4H2PO4.

C. NH4H2PO4 và KNO3.

D. (NH4)3PO4 và KNO3.

Câu 3: Có 3 mẩu phân bón hoá học: phân kali KCl, phân đạm NH4NO3, và phân lân supephotphat kép Ca(H2PO4)2. Chỉ dùng thuốc thử phân biệt được cả 3 loại phân bón trên?

A. Dung dịch H2SO4. B. Dung dịch Ca(OH)2.

C. Dung dịch AgNO3. D. Dung dịch HCl.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY