Mô hình sản xuất giống lươn đồng bằng phương pháp sinh sản bán nhân tạo

Tháng 9/2009, Trung tâm Giống thủy sản An Giang tiếp nhận công nghệ sản xuất giống bán nhân tạo từ đề tài “Tập huấn kỹ thuật và sản xuất thử nghiệm giống lươn đồng (Monopterus albus)” từ Trung tâm Giống thủy sản nước ngọt Nam bộ (trực thuộc Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thuỷsản II) và đến tháng 11/ 2010 đã nghiệm thu kết thúc. Xuất phát từ việc bảo tồn nguồn lợi thiên nhiên quý báu này và nhu cầu giống lươn đồng của các nông hộ, Trung tâm Giống thủy sản An giang triển khai tổ chức các lớp dạy nghề về sản xuất giống lươn đồng bằng phương pháp sinh sản bán nhân tạo, từ nguồn kinh phí của Sở Lao động Thương binh & Xã hội. Năm 2010, Trung Tâm đã tổ chức được 13 lớp, tại huyện Thoại Sơn, Châu Thành, Châu Phú, TP Long Xuyên và Tân Châu

Tháng 9/2009, Trung tâm Giống thủy sản An Giang

tiếp nhận công nghệ sản xuất giống bán nhân tạo từ

đề tài “Tập huấn kỹ thuật và sản xuất thử nghiệm

giống lươn đồng (Monopterus albus)” từ Trung tâm

Giống thủy sản nước ngọt Nam bộ (trực thuộc Viện

Nghiên cứu Nuôi trồng thuỷsản II) và đến tháng 11/

2010 đã nghiệm thu kết thúc. Xuất phát từ việc bảo

tồn nguồn lợi thiên nhiên quý báu này và nhu

cầu giống lươn đồng của các nông hộ, Trung tâm

Giống thủy sản An giang triển khai tổ chức các lớp

dạy nghề về sản xuất giống lươn đồng bằng phương

pháp sinh sản bán nhân tạo, từ nguồn kinh phí của Sở

Lao động Thương binh & Xã hội. Năm 2010, Trung

Tâm đã tổ chức được 13 lớp, tại huyện Thoại Sơn,

Châu Thành, Châu Phú, TP Long Xuyên và Tân

Châu

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY