Mỹ thuật và phương pháp dạy học mĩ thuật phần 1

Vẽtheo mẫu, vẽtảthực hay vẽhình họa là những cách gọi khác nhau vềmột môn học cơbản trong chương trình học ởcác trường mỹthuật chuyên nghiệp và trường phổthông. Môn học này người vẽsửdụng phương pháp vẽcơbản và một trong các chất liệu: chì, than, màu bột hay sơn dầu đểthểhiện tương đối kỹvà chính xác mẫu vẽcó thật trong không gian ba chiều lên mặt phẳng hai chiều (giấy vẽ, vải vẽ ) nhằm rèn luyện kỹnăng quan sát, kỹnăng thểhiện các sựvật hiện tượng mà con người nhìn thấy và cảm nhận được. Ở đây chúng ta cần chú ý tới cụm từ“cảm nhận được” vì khi đứng trước một sựvật, hình ảnh thịgiác mà mọi người nhận được thường giống nhau, nếu có khác chỉlà ởgóc nhìn, nhưng cái “cảm thấy được” từsựvật thì ởmỗi người lại khác nhau, vì thếkhi vẽcùng một mẫu mà không ai vẽgiống ai nhưng đều cho thấy được những đặc điểm của mẫu. Đó chính là cái độc đáo của hội họa mà chúng ta cần phát huy, điều này thì máy ảnh không thểthay thếcon người được. - Các thuật ngữ: “vẽtảthực”, “vẽtheo mẫu” hay “vẽhình hoạ” đều yêu cầu người vẽthểhiện cảcái nhìn thấy và cái cảm nhận được. Tuy nhiên trong thực tế, thuật ngữ“vẽhình họa” chỉdùng ởcác trường mĩthuật chuyên nghiệp, theo TS Nguyễn Quốc Toản: thuật ngữ“vẽtảthực” được dùng trong sách mĩthuật ởtrường phổthông đến năm 1980 thì được thay thếbằng thuật ngữ“vẽtheo mẫu” đểtránh hiểu lầm vẽtảthực là sao chép sựthật một cách máy móc. - Chương trình vẽtheo mẫu có cấu trúc từdễ đến khó và thường mở đầu bằng những bài vẽcác khối cơbản nhưkhối hộp, khối chóp, khối trụ, khối cầu sau đó vẽnhững mẫu khó hơn nhưdụng cụgia đình, tượng, người thật - Ởtiểu mô đun này, các bạn chỉdùng các chất liệu thông dụng nhưchì, màu nước hoặc màu bột đểvẽnhững mẫu đơn giản nhằm rèn luyện những kỹnăng cơbản của môn vẽtheo mẫu như: Quan sát, dựng hình, vẽ đậm nhạt, vẽmàu và cảm thụvẻ đẹp của mẫu vẽ. - Bạn có thểtìm thấy thông tin này ởsách Hình họa và Điêu khắc của Triệu Khắc Lễ. - Các trang 83, 84, 85 Từ điển thuật ngữMĩthuật Phổthông – Đặng Bích Ngân (chủbiên). - Từtrang 28 đến trang 49 sách Tựhọc vẽcủa Phạm Viết Song.

Vẽtheo mẫu, vẽtảthực hay vẽhình họa là những cách gọi khác nhau vềmột môn

học cơbản trong chương trình học ởcác trường mỹthuật chuyên nghiệp và trường phổ

thông. Môn học này người vẽsửdụng phương pháp vẽcơbản và một trong các chất

liệu: chì, than, màu bột hay sơn dầu đểthểhiện tương đối kỹvà chính xác mẫu vẽcó

thật trong không gian ba chiều lên mặt phẳng hai chiều (giấy vẽ, vải vẽ ) nhằm rèn

luyện kỹnăng quan sát, kỹnăng thểhiện các sựvật hiện tượng mà con người nhìn thấy

và cảm nhận được. Ở đây chúng ta cần chú ý tới cụm từ“cảm nhận được” vì khi đứng

trước một sựvật, hình ảnh thịgiác mà mọi người nhận được thường giống nhau, nếu có

khác chỉlà ởgóc nhìn, nhưng cái “cảm thấy được” từsựvật thì ởmỗi người lại khác

nhau, vì thếkhi vẽcùng một mẫu mà không ai vẽgiống ai nhưng đều cho thấy được

những đặc điểm của mẫu. Đó chính là cái độc đáo của hội họa mà chúng ta cần phát

huy, điều này thì máy ảnh không thểthay thếcon người được.

- Các thuật ngữ: “vẽtảthực”, “vẽtheo mẫu” hay “vẽhình hoạ” đều yêu cầu người vẽ

thểhiện cảcái nhìn thấy và cái cảm nhận được. Tuy nhiên trong thực tế, thuật ngữ“vẽ

hình họa” chỉdùng ởcác trường mĩthuật chuyên nghiệp, theo TS Nguyễn Quốc Toản:

thuật ngữ“vẽtảthực” được dùng trong sách mĩthuật ởtrường phổthông đến năm 1980

thì được thay thếbằng thuật ngữ“vẽtheo mẫu” đểtránh hiểu lầm vẽtảthực là sao chép

sựthật một cách máy móc.

- Chương trình vẽtheo mẫu có cấu trúc từdễ đến khó và thường mở đầu bằng những

bài vẽcác khối cơbản nhưkhối hộp, khối chóp, khối trụ, khối cầu sau đó vẽnhững

mẫu khó hơn nhưdụng cụgia đình, tượng, người thật

- Ởtiểu mô đun này, các bạn chỉdùng các chất liệu thông dụng nhưchì, màu nước

hoặc màu bột đểvẽnhững mẫu đơn giản nhằm rèn luyện những kỹnăng cơbản của

môn vẽtheo mẫu như: Quan sát, dựng hình, vẽ đậm nhạt, vẽmàu và cảm thụvẻ đẹp của

mẫu vẽ.

- Bạn có thểtìm thấy thông tin này ởsách Hình họa và Điêu khắc của Triệu Khắc Lễ.

- Các trang 83, 84, 85 Từ điển thuật ngữMĩthuật Phổthông – Đặng Bích Ngân (chủ

biên).

- Từtrang 28 đến trang 49 sách Tựhọc vẽcủa Phạm Viết Song.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY