Luyện tập – sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ

Câu 35 [302155]: That you take a computer course very necessary.

A. am B. have been C. are D. is

Câu 36 [302156]: A pack of wild dogs frightened all the ducks away

A. have B. has C. have been D. has been

Câu 37 [302157]: Every elementary school teacher . to take this examination.

A. have B. has C. have had D. has had

Câu 38 [302158]: The jury at this trial . members of the local communities

A. is B. are C. be D. has been

Câu 39 [302159]: Most of the students in this class __________ from South Africa

A. is B. am C. are D. comes

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY