Luật phòng và chống tham nhũng

(Bản scan)Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý người có nghĩa cụ kê khai tài sản.Cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm quản lý và lưu giữ kế khai tài sản của người có nghĩa vụ kê khai do mình quản lý, tổ chức việc xác minh theo quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, kết luận về sự minh bạch trong kế khai tài sản và công khai kết luận đó theo quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trong các trường hợp quy định tại điều 50 của Luật này

(Bản scan)

Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý người có nghĩa cụ kê khai tài sản.

Cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm quản lý và lưu giữ kế khai tài sản của người có nghĩa vụ kê khai do mình quản lý, tổ chức việc xác minh theo quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, kết luận về sự minh bạch trong kế khai tài sản và công khai kết luận đó theo quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trong các trường hợp quy định tại điều 50 của Luật này

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY