Luật khoa học và công nghệ

Điều 24. Đánh giá, nghiệm thu kết quảthực hiện nhiệm vụkhoa học và công nghệ1. Việc đánh giá, nghiệm thu kết quảthực hiện nhiệm vụkhoa học và công nghệphải căn cứvào nội dung của hợp đồng khoa học và công nghệ, bảo đảm khách quan, chính xác trên cơsởý kiến tưvấn của Hội đồng khoa học và công nghệchuyên ngành do người đứng đầu cơquan quản lý nhà nước vềkhoa học và công nghệcác cấp thành lập, quy định nhiệm vụvà quyền hạn. Thành phần Hội đồng khoa học và công nghệchuyên ngành gồm các chuyên gia có năng lực và chuyên môn phù hợp với nhiệm vụ. Hội đồng phải chịu trách nhiệm vềkết quả đánh giá, nghiệm thu của mình. 2. Kết quảnghiên cứu khoa học và phát triển công nghệtuy không sửdụng ngân sách nhà nước nhưng có phạm vi ứng dụng rộng rãi trong cảnước, một ngành, địa phương hoặc có ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, sức khoẻvà đời sống của nhân dân cũng phải được cơquan quản lý nhà nước vềkhoa học và công nghệcó thẩm quyền tổchức thẩm định trước khi ứng dụng.

Điều 24. Đánh giá, nghiệm thu kết quảthực hiện nhiệm vụkhoa học và công

nghệ

1. Việc đánh giá, nghiệm thu kết quảthực hiện nhiệm vụkhoa học và công nghệ

phải căn cứvào nội dung của hợp đồng khoa học và công nghệ, bảo đảm khách

quan, chính xác trên cơsởý kiến tưvấn của Hội đồng khoa học và công nghệ

chuyên ngành do người đứng đầu cơquan quản lý nhà nước vềkhoa học và công

nghệcác cấp thành lập, quy định nhiệm vụvà quyền hạn. Thành phần Hội đồng

khoa học và công nghệchuyên ngành gồm các chuyên gia có năng lực và chuyên

môn phù hợp với nhiệm vụ. Hội đồng phải chịu trách nhiệm vềkết quả đánh giá,

nghiệm thu của mình.

2. Kết quảnghiên cứu khoa học và phát triển công nghệtuy không sửdụng ngân

sách nhà nước nhưng có phạm vi ứng dụng rộng rãi trong cảnước, một ngành, địa

phương hoặc có ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường,

sức khoẻvà đời sống của nhân dân cũng phải được cơquan quản lý nhà nước về

khoa học và công nghệcó thẩm quyền tổchức thẩm định trước khi ứng dụng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY