Luật Hình Sự và Tố Tụng Hình Sự - Luận văn Trách nhiệm chứng minh trong vụ án hình sự theo luật tố tụng hình sự Việt Nam

LỜI CAM ĐOAN

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU

MỞ ĐẦU. 1

CHƢƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TRÁCH NHIỆM

CHỨNG MINH TRONG VỤ ÁN HÌNH SỰ. 6

1.1. Khái niệm và đặc điểm trách nhiệm chứng minh trong vụ án hình sự . 6

1.1.1. Khái niệm trách nhiệm chứng minh trong vụ án hình sự . 6

1.1.2. Đặc điểm trách nhiệm chứng minh trong vụ án hình sự . 15

1.2. Mối liên hệ giữa trách nhiệm chứng minh trong vụ án hình sự với các

nguyên tắc của Luật tố tụng hình sự . 19

1.2.1. Mối liên hệ với nguyên tắc suy đoán vô tội . 19

1.2.2. Mối liên hệ với nguyên tắc xác định sự thật của vụ án . 21

1.2.3. Mối liên hệ với nguyên tắc tranh tụng trong xét xử được bảo đảm

.22

1.2.4. Mối liên hệ với nguyên tắc bảo đảm quyền bào chữa của người bị buộc

tội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự. 23

1.3. Khái quát về trách nhiệm chứng minh trong vụ án hình sự theo quy

định của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam . 24

1.4. Pháp luật của một số nƣớc trên thế giới về trách nhiệm chứng minh

trong vụ án hình sự. 28

KẾT LUẬN CHƢƠNG I . 31

CHƢƠNG II: NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH

SỰ VIỆT NAM VỀ TRÁCH NHIỆM CHỨNG MINH TRONG VỤ ÁN

HÌNH SỰ. 33

2.1. Trong giai đoạn khởi tố, điều tra . 33

2.1.1. Giai đoạn khởi tố . 33

2.1.2. Giai đoạn Điều tra. 37

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY