Luận văn Yếu tố tự sự trong dân ca Tày

Mục lụcPhần 1: MỞ ĐẦU 11. Lý do chọn đề tài 12. Lịch sử vấn đề 23. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 53.1 Mục đích nghiên cứu 53.2 Nhiệm vụ nghiên cứu 64. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 64.1 Đối tượng nghiên cứu 64.2 Phạm vi nghiên cứu 65. Phương pháp nghiên cứu 76. Đóng góp của luận văn 77. Bố cục của luận văn 7Phần 2: NỘI DUNG 8Chương 1: Khái quát về người Tày, văn học dân gian Tày và một số vấn đề lý luận có liên quan đến đề tài 81.1 Khái quát về người Tày và văn học dân gian Tày 81.1.1 Khái quát về tộc người Tày 81.1.2 Vài nét về văn học dân gian Tày 101.1.2.1 Một số thể loại văn học dân gian của người Tày 131.1.2.2 Dân ca sinh hoạt của người Tày 131.2 Loại hình tự sự và yếu tố tự sự trong văn học dân gian 181.2.1 Loại hình tự sự1.2.2 Yếu tố tự sự trong văn học dân gian 21Chương 2: Các dạng thức biểu hiện của yếu tố tự sự trong dân ca Tày 272.1 Những bài ca có cốt truyện 272.1.1 Những bài ca có cốt truyện hoàn chỉnh 29 2.1.2 Những bài ca có cốt truyện đơn giản 382.2 Những bài ca không có cốt truyện. 492.2.1 Những bài ca kể chuyện trực tiếp, liền mạch. 502.2.2 Những bài ca kể chuyện bâng quơ. 562.2.3 Những bài ca kể chuyện xen lẫn cảm xúc trữ tình. 62Chương 3: Vai trò của yếu tố tự sự trong dân ca Tày 693.1. Yếu tố tự sự - một phương tiện đắc dụng phản ánh hiện thực 693.2 Yếu tố tự sự với mục đíc kể sự tả tình 813.2.1 Giúp cho nhân vật trữ tình kín đáo giãi bày tình cảm. 813.2.2 Tạo cho cảm hứng trữ tình có thêm nghĩa lý để triển khai. 863.3 Yếu tố tự sự góp phần cá thể hoá nhân vật trữ tình 90Phần 3: KẾT LUẬN 97Tài liệu tham khảo 101

Mục lục

Phần 1: MỞ ĐẦU 1

1. Lý do chọn đề tài 1

2. Lịch sử vấn đề 2

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 5

3.1 Mục đích nghiên cứu 5

3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu 6

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 6

4.1 Đối tượng nghiên cứu 6

4.2 Phạm vi nghiên cứu 6

5. Phương pháp nghiên cứu 7

6. Đóng góp của luận văn 7

7. Bố cục của luận văn 7

Phần 2: NỘI DUNG 8

Chương 1: Khái quát về người Tày, văn học dân gian Tày và một số vấn đề lý luận có liên quan đến đề tài 8

1.1 Khái quát về người Tày và văn học dân gian Tày 8

1.1.1 Khái quát về tộc người Tày 8

1.1.2 Vài nét về văn học dân gian Tày 10

1.1.2.1 Một số thể loại văn học dân gian của người Tày 13

1.1.2.2 Dân ca sinh hoạt của người Tày 13

1.2 Loại hình tự sự và yếu tố tự sự trong văn học dân gian 18

1.2.1 Loại hình tự sự

1.2.2 Yếu tố tự sự trong văn học dân gian 21

Chương 2: Các dạng thức biểu hiện của yếu tố tự sự trong dân ca Tày 27

2.1 Những bài ca có cốt truyện 27

2.1.1 Những bài ca có cốt truyện hoàn chỉnh 29

2.1.2 Những bài ca có cốt truyện đơn giản 38

2.2 Những bài ca không có cốt truyện. 49

2.2.1 Những bài ca kể chuyện trực tiếp, liền mạch. 50

2.2.2 Những bài ca kể chuyện bâng quơ. 56

2.2.3 Những bài ca kể chuyện xen lẫn cảm xúc trữ tình. 62

Chương 3: Vai trò của yếu tố tự sự trong dân ca Tày 69

3.1. Yếu tố tự sự - một phương tiện đắc dụng phản ánh hiện thực 69

3.2 Yếu tố tự sự với mục đíc kể sự tả tình 81

3.2.1 Giúp cho nhân vật trữ tình kín đáo giãi bày tình cảm. 81

3.2.2 Tạo cho cảm hứng trữ tình có thêm nghĩa lý để triển khai. 86

3.3 Yếu tố tự sự góp phần cá thể hoá nhân vật trữ tình 90

Phần 3: KẾT LUẬN 97

Tài liệu tham khảo 101

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY