Luận văn Xử lý vi khuẩn lao trong nƣớc sử dụng hạt nano gắn enzyme

MỞ ĐẦU. 7

CHƯƠNG I. TỔNG QUAN. 8

1.1. NƯớc thải và các phƯơng pháp xử lý nƯớc thải . 8

1.1.1. Khái niệm và phân loại nƯớc thải . 8

1.1.2. Thực trạng xử lý nƯớc thải ở các bệnh viện và trung tâm thu nhận bệnh nhân hiện nay 9

1.1.3. Các phƯơng pháp xử lý vi sinh vật trong nƯớc thải. 10

1.1.3.1. PhƯơng pháp vật lý . 11

1.1.3.2. PhƯơng pháp hóa học. 12

1.1.3.3. PhƯơng pháp sinh học. 13

1.2. Bệnh lao . 15

1.2.1. Bệnh lý học . 15

1.2.2. Dịch tễ học . 16

1.3. Vi khuẩn lao. 18

1.3.1. Đặc điểm của vi khuẩn lao . 18

1.3.2. Hệ gen vi khuẩn lao . 20

1.4. Hạt nano và ứng dụng. 21

1.4.1. Các tính chất của hạt nano. 21

1.4.2. Hạt nano từ tính . 23

1.4.3. Phức hệ và phƯơng pháp tạo phức hệ với hạt nano. 24

1.4.4. Ứng dụng của hạt nano. 26

1.5. Enzyme và ứng dụng trong xử lý nƯớc thải. 28

1.5.1. Ứng dụng của enzyme trong xử lý nƯớc thải. 28

1.5.2. Lysozyme. 29

1.5.3. Lipase . 29

CHƯƠNG 2. NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. . 32

2.1. Nguyên liệu . 32

2.1.1. Vắc xin BCG và mẫu nƯớc thải bổ sung vắc xin. 32

2.1.2. Hạt từ nano amino (NP-NH2) và chất xúc tác tạo phức hệ EDC. 33

2.1.3. Cặp mồi đặc hiệu nhân đoạn chèn 6110 . 33

2.1.4. Enzyme lipase, lysozyme và kháng thể kháng lao . 35

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY