Luận văn Xoá đói giảm nghèo ở tỉnh Hủa Phăn Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào

MỤC LỤCTrangMỞ ĐẦU 1Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ ĐÓI NGHÈO VÀ XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO 61.1. Quan niệm về đói nghèo và các nhân tố ảnh hưởng tới đói nghèo 61.2. Sự cần thiết phải xóa đói giảm nghèo ở tỉnh Hủa Phăn nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào 191.3. Kinh nghiệm quốc tế và một số tỉnh ở Lào trong xóa đói giảm nghèo 23Chương 2: THỰC TRẠNG ĐÓI NGHÈO VÀ CÔNG TÁC XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở TỈNH HỦA PHĂN GIAI ĐOẠN TỪ 2001-2007 292.1. Vài nét về đặc điểm tự nhiên , kinh tế - xã hội của tỉnh Hủa Phăn ảnh hưởng đến đói nghèo 292.2. Tình hình đói nghèo và công tác xóa đói giảm nghèo ở tỉnh Hủa Phăn 352.3. Đánh giá chung về công tác xóa đói giảm nghèo 49Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐẨY MẠNH XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở TỈNH HỦA PHĂN THỜI GIAN TỚI 583.1. Phương hướng xóa đói giảm nghèo ở tỉnh Hủa Phăn 583.2. Những giải pháp chủ yếu đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo ở tỉnh Hủa Phăn 64KẾT LUẬN 84DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 87

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ ĐÓI NGHÈO VÀ XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO 6

1.1. Quan niệm về đói nghèo và các nhân tố ảnh hưởng tới đói nghèo 6

1.2. Sự cần thiết phải xóa đói giảm nghèo ở tỉnh Hủa Phăn nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào 19

1.3. Kinh nghiệm quốc tế và một số tỉnh ở Lào trong xóa đói giảm nghèo 23

Chương 2: THỰC TRẠNG ĐÓI NGHÈO VÀ CÔNG TÁC XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở TỈNH HỦA PHĂN GIAI ĐOẠN TỪ 2001-2007 29

2.1. Vài nét về đặc điểm tự nhiên , kinh tế - xã hội của tỉnh Hủa Phăn ảnh hưởng đến đói nghèo 29

2.2. Tình hình đói nghèo và công tác xóa đói giảm nghèo ở tỉnh Hủa Phăn 35

2.3. Đánh giá chung về công tác xóa đói giảm nghèo 49

Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐẨY MẠNH

XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở TỈNH HỦA PHĂN THỜI GIAN TỚI 58

3.1. Phương hướng xóa đói giảm nghèo ở tỉnh Hủa Phăn 58

3.2. Những giải pháp chủ yếu đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo ở tỉnh Hủa Phăn 64

KẾT LUẬN 84

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 87

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY