Luận văn Xây dựng thương hiệu Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB): Thực trạng và giải pháp

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ VIỆC XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU NGÂN HÀNG 41.1.Cơ sở lý luận về thương hiệu 41.1.1.Khái niệm 41.1.2.Vai trò 131.1.3. Quy trình xây dựng và phát triển thương hiệu 181.1.4. Định vị thương hiệu 191.2. Cơ sở lý luận về thương hiệu ngân hàng 211.2.1. Khái niệm 211.2.2. Các yếu tố cấu thành thương hiệu ngân hàng 221.2.3. Yêu cầu cơ bản của việc xây dựng thương hiệu ngân hàng 251.2.4. Các tiêu chí đánh giá giá trị thương hiệu ngân hàng 26CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI (SHB) 282.1. Khái quát về ngân hàng SHB 282.1.1. Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển 282.1.2. Cơ cấu tổ chức 312.1.3. Sản phẩm - dịch vụ 362.1.4. Đối tác 422.2. Thương hiệu ngân hàng SHB 432.2.1. Giới thiệu chung về thương hiệu SHB 432.2.2. Phân tích SWOT vị thế thương hiệu SHB 472.3. Các công cụ xây dựng thương hiệu của SHB 512.3.1. Tạo dựng các yếu tố thương hiệu 512.3.2. Hoạt động quảng bá thương hiệu 562.3.3. Bảo vệ và phát triển thương hiệu 662.4. Những thành tựu và hạn chế trong quá trình xây dựng thương hiệu SHB 692.4.1. Thành tựu 692.4.2. Hạn chế 76CHƯƠNG III: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI (SHB) TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 793.1. Chiến lược phát triển thương hiệu SHB 793.2. Sự cần thiết xây dựng thương hiệu ngân hàng 803.3. Đề xuất một số biện pháp xây dựng và phát triển thương hiệu SHB 823.3.1. Nhóm giải pháp về định hướng phát triển 823.3.2. Nhóm biện pháp về hoạt động thông tin truyền thông 833.3.3. Nhóm giải pháp đào tạo nhân lực 843.3.4. Nhóm biện pháp nâng cao năng lực tài chính 863.3.5. Nhóm giải pháp về hiện đại hoá công nghệ ngân hàng và hệ thống thanh toán. 873.3.6. Xây dựng chiến lược khách hàng và phát triển mạng lưới 883.3.7. Tăng cường liên minh, liên kết 89KẾT LUẬN 91DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ VIỆC XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU NGÂN HÀNG 4

1.1.Cơ sở lý luận về thương hiệu 4

1.1.1.Khái niệm 4

1.1.2.Vai trò 13

1.1.3. Quy trình xây dựng và phát triển thương hiệu 18

1.1.4. Định vị thương hiệu 19

1.2. Cơ sở lý luận về thương hiệu ngân hàng 21

1.2.1. Khái niệm 21

1.2.2. Các yếu tố cấu thành thương hiệu ngân hàng 22

1.2.3. Yêu cầu cơ bản của việc xây dựng thương hiệu ngân hàng 25

1.2.4. Các tiêu chí đánh giá giá trị thương hiệu ngân hàng 26

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI (SHB) 28

2.1. Khái quát về ngân hàng SHB 28

2.1.1. Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển 28

2.1.2. Cơ cấu tổ chức 31

2.1.3. Sản phẩm - dịch vụ 36

2.1.4. Đối tác 42

2.2. Thương hiệu ngân hàng SHB 43

2.2.1. Giới thiệu chung về thương hiệu SHB 43

2.2.2. Phân tích SWOT vị thế thương hiệu SHB 47

2.3. Các công cụ xây dựng thương hiệu của SHB 51

2.3.1. Tạo dựng các yếu tố thương hiệu 51

2.3.2. Hoạt động quảng bá thương hiệu 56

2.3.3. Bảo vệ và phát triển thương hiệu 66

2.4. Những thành tựu và hạn chế trong quá trình xây dựng thương hiệu SHB 69

2.4.1. Thành tựu 69

2.4.2. Hạn chế 76

CHƯƠNG III: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI (SHB) TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 79

3.1. Chiến lược phát triển thương hiệu SHB 79

3.2. Sự cần thiết xây dựng thương hiệu ngân hàng 80

3.3. Đề xuất một số biện pháp xây dựng và phát triển thương hiệu SHB 82

3.3.1. Nhóm giải pháp về định hướng phát triển 82

3.3.2. Nhóm biện pháp về hoạt động thông tin truyền thông 83

3.3.3. Nhóm giải pháp đào tạo nhân lực 84

3.3.4. Nhóm biện pháp nâng cao năng lực tài chính 86

3.3.5. Nhóm giải pháp về hiện đại hoá công nghệ ngân hàng và hệ thống thanh toán. 87

3.3.6. Xây dựng chiến lược khách hàng và phát triển mạng lưới 88

3.3.7. Tăng cường liên minh, liên kết 89

KẾT LUẬN 91

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY