Luận văn Xây dựng phương pháp định lượng azithromycin trong huyết tương

Mục lụcLời cảm ơn.Mục lục.Danh mục các từ viết tắt.Danh mục các bảng.Danh mục các hình. TrangĐặt vấn đề 1 Chương 1: Tổng quan 3 1.1. Vài nét về azithromycin 3 1.2. Một số phương pháp định lượng AZI trong dịch sinh học. 5 1.3. Nguyên tắc chung về phương pháp phân tích bằng HPLC 7 1.3.1. Phân tích định tính. 7 1.3.2. Phân tích định lượng: 8 1.4. Vài nét về HPLC với detector huỳnh quang. 9 1.5. Vài nét về LC-MS. 10 Chương 2: Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu. 13 2.1. Đối tượng nghiên cứu. 13 2.2. Hoá chất và thiết bị 13 2.3. Phương pháp nghiên cứu: 14 2.3.1. Khảo sát xây dựng quy trình định lượng AZI trong dung môi bằng HPLC detector huỳnh quang 15 2.3.2. Khảo sát xây dựng quy trình định lượng AZI trong HT bằng LC-MS. 15 2.3.2.1. Chuẩn bị dung dịch chuẩn. 15 2.3.2.2. Xử lý mẫu 16 2.3.2.3. Khảo sát điều kiện để định lượng AZI. 16 2.3.2.4 Thẩm định phương pháp phân tích 16 2.3.2.5. Xác định hiệu suất chiết 18 2.3.3. Định lượng thăm dò AZI trong HT người uống AZI 18 2.3.4. Phân tích số liệu thực nghiệm 18 Chương 3: Kết quả 19 3.1. Xây dựng quy trình xử lý mẫu 19 3.2. Khảo sát xây dựng quy trình định lượng AZI trong dung môi bằng HPLC detector huỳnh quang. 21 3.2.1.Điều kiện chạy sắc ký để định lượng AZI 21 3.2.2. Khảo sát điều kiện tạo dẫn xuất huỳnh quang 22 3.2.3. Kết quả đánh giá một số chỉ tiêu thẩm định. 24 3.3. Khảo sát xây dựng chương trình sắc ký lỏng khối phổ để định lượng AZI trong HT. 30 3.3.1. Khảo sát lựa chọn chất chuẩn nội 30 3.3.2. Xác định điều kiện khối phổ. 32 3.3.3. Xác định chương trình sắc ký. 33 3.3.4. Kết quả thẩm định phương pháp phân tích. 36 3.3.4.1. Đánh giá tính chọn lọc. 36 3.3.4.2. Đánh giá tính phù hợp của hệ thống. 37 3.3.4.3. Xác định khoảng nồng độ tuyến tính. 38 3.3.4.4. Xác định LOD và LOQ 40 3.3.4.5. Độ đúng 40 3.3.4.6. Độ chính xác 41 3.4. Xác định hiệu suất chiết 42 3.5. Định lượng thăm dò AZI trong HT người tình nguyện. 43 Chương 4. Bàn luận. 45 4.1. Về xây dựng và thẩm định phương pháp định lượng AZI. 45 4.1.1.Về xây dựng và thẩm định phương pháp định lượng AZI trong dung dịch bằng HPLC với dertecter huỳnh quang. 45 4.1.2. Về xây dựng và thẩm định phương pháp định lượng AZI trong HT bằng LC-MS. 46 4.2. Về kết quả định lượng thăm dò AZI trong HT người tình nguyện. 48 Kết luận và kiến nghị 49 Kết luận 49 Kiến nghị 51 Tài liệu tham khảo Phụ lục

Mục lục

Lời cảm ơn.

Mục lục.

Danh mục các từ viết tắt.

Danh mục các bảng.

Danh mục các hình.

Trang

Đặt vấn đề 1

Chương 1: Tổng quan 3

1.1. Vài nét về azithromycin 3

1.2. Một số phương pháp định lượng AZI trong dịch sinh học. 5

1.3. Nguyên tắc chung về phương pháp phân tích bằng HPLC 7

1.3.1. Phân tích định tính. 7

1.3.2. Phân tích định lượng: 8

1.4. Vài nét về HPLC với detector huỳnh quang. 9

1.5. Vài nét về LC-MS. 10

Chương 2: Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu. 13

2.1. Đối tượng nghiên cứu. 13

2.2. Hoá chất và thiết bị 13

2.3. Phương pháp nghiên cứu: 14

2.3.1. Khảo sát xây dựng quy trình định lượng AZI trong dung môi bằng HPLC detector huỳnh quang 15

2.3.2. Khảo sát xây dựng quy trình định lượng AZI trong HT bằng LC-MS. 15

2.3.2.1. Chuẩn bị dung dịch chuẩn. 15

2.3.2.2. Xử lý mẫu 16

2.3.2.3. Khảo sát điều kiện để định lượng AZI. 16

2.3.2.4 Thẩm định phương pháp phân tích 16

2.3.2.5. Xác định hiệu suất chiết 18

2.3.3. Định lượng thăm dò AZI trong HT người uống AZI 18

2.3.4. Phân tích số liệu thực nghiệm 18

Chương 3: Kết quả 19

3.1. Xây dựng quy trình xử lý mẫu 19

3.2. Khảo sát xây dựng quy trình định lượng AZI trong dung môi bằng HPLC detector huỳnh quang. 21

3.2.1.Điều kiện chạy sắc ký để định lượng AZI 21

3.2.2. Khảo sát điều kiện tạo dẫn xuất huỳnh quang 22

3.2.3. Kết quả đánh giá một số chỉ tiêu thẩm định. 24

3.3. Khảo sát xây dựng chương trình sắc ký lỏng khối phổ để định lượng AZI trong HT. 30

3.3.1. Khảo sát lựa chọn chất chuẩn nội 30

3.3.2. Xác định điều kiện khối phổ. 32

3.3.3. Xác định chương trình sắc ký. 33

3.3.4. Kết quả thẩm định phương pháp phân tích. 36

3.3.4.1. Đánh giá tính chọn lọc. 36

3.3.4.2. Đánh giá tính phù hợp của hệ thống. 37

3.3.4.3. Xác định khoảng nồng độ tuyến tính. 38

3.3.4.4. Xác định LOD và LOQ 40

3.3.4.5. Độ đúng 40

3.3.4.6. Độ chính xác 41

3.4. Xác định hiệu suất chiết 42

3.5. Định lượng thăm dò AZI trong HT người tình nguyện. 43

Chương 4. Bàn luận. 45

4.1. Về xây dựng và thẩm định phương pháp định lượng AZI. 45

4.1.1.Về xây dựng và thẩm định phương pháp định lượng AZI trong dung dịch bằng HPLC với dertecter huỳnh quang. 45

4.1.2. Về xây dựng và thẩm định phương pháp định lượng AZI trong HT bằng LC-MS. 46

4.2. Về kết quả định lượng thăm dò AZI trong HT người tình nguyện. 48

Kết luận và kiến nghị 49

Kết luận 49

Kiến nghị 51

Tài liệu tham khảo

Phụ lục

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY